PrivateFunctions/Validate-CheckJsonFile.ps1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Function Validate-CheckJsonFile
{
  [OutputType([Boolean])]
  [CmdletBinding()]
  Param(
    [String] $CheckJsonFile
  )
  
  If (-not(Test-Path -Path $CheckJsonFile -PathType Leaf))
  {
    Write-Host "Het bestand '$($CheckJsonFile)' kon niet worden gevonden."
    Return $False;
  }

  $CheckJsonRaw = Get-Content $CheckJsonFile -Raw -ErrorAction Ignore
  if (!$CheckJsonRaw)
  {
    Write-Error "Fout ontstaan bij inlezen van bestand '$($CheckJsonFile)'."
    Return;
  }

  Write-Verbose "Validatie voor geldige JSON..."
  Try
  {
    $CheckJsonObject = $CheckJsonRaw | ConvertFrom-Json 
  }
  Catch 
  {
    Write-Host "Opgegeven bestand '$($CheckJsonFile)' bevat geen geldige JSON. Gebruik bij twijfel een JSON validator (bijv. https://jsonlint.com/) om je JSON bestand te controleren." -ForegroundColor Red
    Return $False;
  }

  If (-not($CheckJsonObject.PSobject.Properties.name -match "checks") -or $CheckJsonObject.checks.Count -eq 0)
  {  
    Write-Host "Opgegeven bestand '$($CheckJsonFile)' bevat geen controles of deze is leeg." -ForegroundColor Red
    Return $False;
  }

  Write-Verbose "JSON validatie voltooid."
  Return $True 
}