Npgsql.xml

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
<?xml version="1.0"?>
<doc>
    <assembly>
        <name>Npgsql</name>
    </assembly>
    <members>
        <member name="T:Npgsql.IBackendMessage">
            <summary>
            Base class for all classes which represent a message sent by the PostgreSQL backend.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Npgsql.FrontendMessage">
            <summary>
            Base class for all classes which represent a message sent to the PostgreSQL backend.
            Concrete classes which directly inherit this represent arbitrary-length messages which can chunked.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.FrontendMessage.Write(Npgsql.WriteBuffer)">
            <param name="buf">the buffer into which to write the message.</param>
            <returns>
            Whether there was enough space in the buffer to contain the entire message.
            If false, the buffer should be flushed and write should be called again.
            </returns>
        </member>
        <member name="T:Npgsql.SimpleFrontendMessage">
            <summary>
            Represents a simple frontend message which is typically small and fits well within
            the write buffer. The message is first queries for the number of bytes it requires,
            and then writes itself out.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.SimpleFrontendMessage.Length">
            <summary>
            Returns the number of bytes needed to write this message.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.SimpleFrontendMessage.WriteFully(Npgsql.WriteBuffer)">
            <summary>
            Writes the message contents into the buffer.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Npgsql.StatementType">
            <summary>
            Specifies the type of SQL statement, e.g. SELECT
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Npgsql.ByteOrder">
            <summary>
            The way how to order bytes.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.ByteOrder.MSB">
            <summary>
            Most significant byte first (XDR)
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.ByteOrder.LSB">
            <summary>
            Less significant byte first (NDR)
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Npgsql.NpgsqlCommand">
            <summary>
            Represents a SQL statement or function (stored procedure) to execute
            against a PostgreSQL database. This class cannot be inherited.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.NpgsqlCommand._connector">
            <summary>
            Cached version of _connection.Connector, for performance
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlCommand.Statements">
            <summary>
            Returns details about each statement that this command has executed.
            Is only populated when an Execute* method is called.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.NpgsqlCommand.RemainingSendTask">
            <summary>
            If part of the send happens asynchronously (see <see cref="M:Npgsql.NpgsqlCommand.SendRemaining(Npgsql.NpgsqlCommand.PopulateMethod,System.Threading.CancellationToken)"/>,
            the Task for that remaining send is stored here.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.NpgsqlCommand._isPrepared">
            <summary>
            Indicates whether this command has been prepared.
            Never access this field directly, use <see cref="P:Npgsql.NpgsqlCommand.IsPrepared"/> instead.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.NpgsqlCommand._prepareConnectionOpenId">
            <summary>
            For prepared commands, captures the connection's <see cref="P:Npgsql.NpgsqlConnection.OpenCounter"/> at the time the command was prepared. This allows us to know whether the connection was closed since the command was prepared. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommand.#ctor"> <summary> Initializes a new instance of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlCommand">NpgsqlCommand</see> class. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommand.#ctor(System.String)"> <summary> Initializes a new instance of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlCommand">NpgsqlCommand</see> class with the text of the query. </summary> <param name="cmdText">The text of the query.</param> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommand.#ctor(System.String,Npgsql.NpgsqlConnection)"> <summary> Initializes a new instance of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlCommand">NpgsqlCommand</see> class with the text of the query and a <see cref="T:Npgsql.NpgsqlConnection">NpgsqlConnection</see>. </summary> <param name="cmdText">The text of the query.</param> <param name="connection">A <see cref="T:Npgsql.NpgsqlConnection">NpgsqlConnection</see> that represents the connection to a PostgreSQL server.</param> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommand.#ctor(System.String,Npgsql.NpgsqlConnection,Npgsql.NpgsqlTransaction)"> <summary> Initializes a new instance of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlCommand">NpgsqlCommand</see> class with the text of the query, a <see cref="T:Npgsql.NpgsqlConnection">NpgsqlConnection</see>, and the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlTransaction">NpgsqlTransaction</see>. </summary> <param name="cmdText">The text of the query.</param> <param name="connection">A <see cref="T:Npgsql.NpgsqlConnection">NpgsqlConnection</see> that represents the connection to a PostgreSQL server.</param> <param name="transaction">The <see cref="T:Npgsql.NpgsqlTransaction">NpgsqlTransaction</see> in which the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlCommand">NpgsqlCommand</see> executes.</param> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlCommand.CommandText"> <summary> Gets or sets the SQL statement or function (stored procedure) to execute at the data source. </summary> <value>The Transact-SQL statement or stored procedure to execute. The default is an empty string.</value> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlCommand.CommandTimeout"> <summary> Gets or sets the wait time before terminating the attempt to execute a command and generating an error. </summary> <value>The time (in seconds) to wait for the command to execute. The default value is 30 seconds.</value> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlCommand.CommandType"> <summary> Gets or sets a value indicating how the <see cref="P:Npgsql.NpgsqlCommand.CommandText">CommandText</see> property is to be interpreted. </summary> <value>One of the <see cref="T:System.Data.CommandType">CommandType</see> values. The default is <see cref="T:System.Data.CommandType">CommandType.Text</see>.</value> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlCommand.DbConnection"> <summary> DB connection. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlCommand.Connection"> <summary> Gets or sets the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlConnection">NpgsqlConnection</see> used by this instance of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlCommand">NpgsqlCommand</see>. </summary> <value>The connection to a data source. The default value is a null reference.</value> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlCommand.DesignTimeVisible"> <summary> Design time visible. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlCommand.UpdatedRowSource"> <summary> Gets or sets how command results are applied to the DataRow when used by the DbDataAdapter.Update(DataSet) method. </summary> <value>One of the <see cref="T:System.Data.UpdateRowSource">UpdateRowSource</see> values.</value> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlCommand.IsPrepared"> <summary> Returns whether this query will execute as a prepared (compiled) query. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlCommand.AllResultTypesAreUnknown"> <summary> Marks all of the query's result columns as either known or unknown.
            Unknown results column are requested them from PostgreSQL in text format, and Npgsql makes no
            attempt to parse them. They will be accessible as strings only.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlCommand.UnknownResultTypeList">
             <summary>
             Marks the query's result columns as known or unknown, on a column-by-column basis. Unknown results column are requested them from PostgreSQL in text format, and Npgsql makes no attempt to parse them. They will be accessible as strings only. </summary> <remarks> If the query includes several queries (e.g. SELECT 1; SELECT 2), this will only apply to the first one. The rest of the queries will be fetched and parsed as usual. The array size must correspond exactly to the number of result columns the query returns, or an error will be raised. </remarks> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlCommand.ObjectResultTypes"> <summary> Marks result types to be used when using GetValue on a data reader, on a column-by-column basis. Used for Entity Framework 5-6 compability. Only primitive numerical types and DateTimeOffset are supported. Set the whole array or just a value to null to use default type. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlCommand.State"> <summary> Gets the current state of the connector </summary> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommand.CreateDbParameter"> <summary> Creates a new instance of an <see cref="T:System.Data.Common.DbParameter">DbParameter</see> object. </summary> <returns>An <see cref="T:System.Data.Common.DbParameter">DbParameter</see> object.</returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommand.CreateParameter"> <summary> Creates a new instance of a <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see> object. </summary> <returns>A <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see> object.</returns> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlCommand.DbParameterCollection"> <summary> DB parameter collection. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlCommand.Parameters"> <summary> Gets the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameterCollection">NpgsqlParameterCollection</see>. </summary> <value>The parameters of the SQL statement or function (stored procedure). The default is an empty collection.</value> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommand.Prepare"> <summary> Creates a prepared version of the command on a PostgreSQL server. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommand.SendRemaining(Npgsql.NpgsqlCommand.PopulateMethod,System.Threading.CancellationToken)"> <summary> This method is used to asynchronously sends all remaining protocol messages for statements beyond the first one, and *without* waiting for the send to complete. This technique is used to avoid the deadlock described in #641 by allowing the user to read query results while at the same time sending messages for later statements. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommand.PopulateExecuteNonPrepared(Npgsql.DirectBuffer@)"> <summary> Populates the send buffer with protocol messages for the execution of non-prepared statement(s). </summary> <returns> true whether all messages could be populated in the buffer, false otherwise (method needs to be called again) </returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommand.PopulateExecutePrepared(Npgsql.DirectBuffer@)"> <summary> Populates the send buffer with protocol messages for the execution of prepared statement(s). </summary> <returns> true whether all messages could be populated in the buffer, false otherwise (method needs to be called again) </returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommand.PopulatePrepare(Npgsql.DirectBuffer@)"> <summary> Populates the send buffer with Parse/Describe protocol messages, used for preparing commands and for execution in SchemaOnly mode. </summary> <returns> true whether all messages could be populated in the buffer, false otherwise (method needs to be called again) </returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommand.PopulateExecuteSchemaOnly(Npgsql.DirectBuffer@)"> <summary> Populates the send buffer with Parse/Describe protocol messages, used for preparing commands and for execution in SchemaOnly mode. </summary> <returns> true whether all messages could be populated in the buffer, false otherwise (method needs to be called again) </returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommand.ExecuteNonQuery"> <summary> Executes a SQL statement against the connection and returns the number of rows affected. </summary> <returns>The number of rows affected if known; -1 otherwise.</returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommand.ExecuteNonQueryAsync(System.Threading.CancellationToken)"> <summary> Asynchronous version of <see cref="M:Npgsql.NpgsqlCommand.ExecuteNonQuery"/> </summary> <param name="cancellationToken">The token to monitor for cancellation requests.</param> <returns>A task representing the asynchronous operation, with the number of rows affected if known; -1 otherwise.</returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommand.ExecuteScalar"> <summary> Executes the query, and returns the first column of the first row in the result set returned by the query. Extra columns or rows are ignored. </summary> <returns>The first column of the first row in the result set, or a null reference if the result set is empty.</returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommand.ExecuteScalarAsync(System.Threading.CancellationToken)"> <summary> Asynchronous version of <see cref="M:Npgsql.NpgsqlCommand.ExecuteScalar"/> </summary> <param name="cancellationToken">The token to monitor for cancellation requests.</param> <returns>A task representing the asynchronous operation, with the first column of the first row in the result set, or a null reference if the result set is empty.</returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommand.ExecuteReader"> <summary> Executes the CommandText against the Connection, and returns an DbDataReader. </summary> <remarks> Unlike the ADO.NET method which it replaces, this method returns a Npgsql-specific DataReader. </remarks> <returns>A DbDataReader object.</returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommand.ExecuteReader(System.Data.CommandBehavior)"> <summary> Executes the CommandText against the Connection, and returns an DbDataReader using one of the CommandBehavior values. </summary> <remarks> Unlike the ADO.NET method which it replaces, this method returns a Npgsql-specific DataReader. </remarks> <returns>A DbDataReader object.</returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommand.ExecuteDbDataReaderAsync(System.Data.CommandBehavior,System.Threading.CancellationToken)"> <summary> Executes the command text against the connection. </summary> <param name="behavior">An instance of <see cref="T:System.Data.CommandBehavior"/>.</param> <param name="cancellationToken">A task representing the operation.</param> <returns></returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommand.ExecuteDbDataReader(System.Data.CommandBehavior)"> <summary> Executes the command text against the connection. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlCommand.DbTransaction"> <summary> DB transaction. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlCommand.Transaction"> <summary> Gets or sets the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlTransaction">NpgsqlTransaction</see> within which the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlCommand">NpgsqlCommand</see> executes. </summary> <value>The <see cref="T:Npgsql.NpgsqlTransaction">NpgsqlTransaction</see>. The default value is a null reference.</value> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommand.Cancel"> <summary> Attempts to cancel the execution of a <see cref="T:Npgsql.NpgsqlCommand">NpgsqlCommand</see>. </summary> <remarks>As per the specs, no exception will be thrown by this method in case of failure</remarks> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommand.Dispose(System.Boolean)"> <summary> Releases the resources used by the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlCommand">NpgsqlCommand</see>. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommand.FixupRowDescription(Npgsql.BackendMessages.RowDescriptionMessage,System.Boolean)"> <summary> Fixes up the text/binary flag on result columns. Since Prepare() describes a statement rather than a portal, the resulting RowDescription will have text format on all result columns. Fix that up. </summary> <remarks> Note that UnknownResultTypeList only applies to the first query, while AllResultTypesAreUnknown applies to all of them. </remarks> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommand.System#ICloneable#Clone"> <summary> Create a new command based on this one. </summary> <returns>A new NpgsqlCommand object.</returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommand.Clone"> <summary> Create a new command based on this one. </summary> <returns>A new NpgsqlCommand object.</returns> </member> <member name="T:Npgsql.NpgsqlConnection"> <summary> This class represents a connection to a PostgreSQL server. </summary> </member> <member name="F:Npgsql.NpgsqlConnection._settings"> <summary> The parsed connection string set by the user </summary> </member> <member name="F:Npgsql.NpgsqlConnection._connectionString"> <summary> The actual string provided by the user for the connection string </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnection.Connector"> <summary> The connector object connected to the backend. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnection.OpenCounter"> <summary> A counter that gets incremented every time the connection is (re-)opened. This allows us to identify an "instance" of connection, which is useful since some resources are released when a connection is closed (e.g. prepared statements). </summary> </member> <member name="F:Npgsql.NpgsqlConnection._alreadyOpened"> <summary> Used to implement proper Persist Security Info behavior - the returned connection string should contain the password until the first Open() has been called. </summary> </member> <member name="F:Npgsql.NpgsqlConnection.DefaultPort"> <summary> The default TCP/IP port for PostgreSQL. </summary> </member> <member name="F:Npgsql.NpgsqlConnection.TimeoutLimit"> <summary> Maximum value for connection timeout. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.#ctor"> <summary> Initializes a new instance of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlConnection">NpgsqlConnection</see> class. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.#ctor(Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder)"> <summary> Initializes a new instance of <see cref="T:Npgsql.NpgsqlConnection"/> with the given strongly-typed connection string. </summary> <param name="builder">The connection used to open the PostgreSQL database.</param> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.#ctor(System.String)"> <summary> Initializes a new instance of <see cref="T:Npgsql.NpgsqlConnection"/> with the given connection string. </summary> <param name="connectionString">The connection used to open the PostgreSQL database.</param> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.Open"> <summary> Opens a database connection with the property settings specified by the <see cref="P:Npgsql.NpgsqlConnection.ConnectionString">ConnectionString</see>. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.OpenAsync(System.Threading.CancellationToken)"> <summary> This is the asynchronous version of <see cref="M:Npgsql.NpgsqlConnection.Open"/>. </summary> <remarks> Do not invoke other methods and properties of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlConnection"/> object until the returned Task is complete. </remarks> <param name="cancellationToken">The cancellation instruction.</param> <returns>A task representing the asynchronous operation.</returns> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnection.ConnectionString"> <summary> Gets or sets the string used to connect to a PostgreSQL database. See the manual for details. </summary> <value>The connection string that includes the server name, the database name, and other parameters needed to establish the initial connection. The default value is an empty string. </value> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnection.Settings"> <summary> The parsed connection string set by the user </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnection.Host"> <summary> Backend server host name. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnection.Port"> <summary> Backend server port. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnection.UseSslStream"> <summary> If true, the connection will attempt to use SslStream instead of an internal TlsClientStream. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnection.ConnectionTimeout"> <summary> Gets the time to wait while trying to establish a connection before terminating the attempt and generating an error. </summary> <value>The time (in seconds) to wait for a connection to open. The default value is 15 seconds.</value> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnection.CommandTimeout"> <summary> Gets the time to wait while trying to execute a command before terminating the attempt and generating an error. </summary> <value>The time (in seconds) to wait for a command to complete. The default value is 20 seconds.</value> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnection.Database"> <summary> Gets the name of the current database or the database to be used after a connection is opened. </summary> <value>The name of the current database or the name of the database to be used after a connection is opened. The default value is the empty string.</value> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnection.DataSource"> <summary> Gets the string identifying the database server (host and port) </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnection.IntegratedSecurity"> <summary> Whether to use Windows integrated security to log in. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnection.UserName"> <summary> User name. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnection.FullState"> <summary> Gets the current state of the connection. </summary> <value>A bitwise combination of the <see cref="T:System.Data.ConnectionState">ConnectionState</see> values. The default is <b>Closed</b>.</value> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnection.State"> <summary> Gets whether the current state of the connection is Open or Closed </summary> <value>ConnectionState.Open, ConnectionState.Closed or ConnectionState.Connecting</value> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.CreateDbCommand"> <summary> Creates and returns a <see cref="T:System.Data.Common.DbCommand">DbCommand</see> object associated with the <see cref="T:System.Data.Common.DbConnection">IDbConnection</see>. </summary> <returns>A <see cref="T:System.Data.Common.DbCommand">DbCommand</see> object.</returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.CreateCommand"> <summary> Creates and returns a <see cref="T:Npgsql.NpgsqlCommand">NpgsqlCommand</see> object associated with the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlConnection">NpgsqlConnection</see>. </summary> <returns>A <see cref="T:Npgsql.NpgsqlCommand">NpgsqlCommand</see> object.</returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.BeginDbTransaction(System.Data.IsolationLevel)"> <summary> Begins a database transaction with the specified isolation level. </summary> <param name="isolationLevel">The <see cref="T:System.Data.IsolationLevel">isolation level</see> under which the transaction should run.</param> <returns>An <see cref="T:System.Data.Common.DbTransaction">DbTransaction</see> object representing the new transaction.</returns> <remarks> Currently the IsolationLevel ReadCommitted and Serializable are supported by the PostgreSQL backend. There's no support for nested transactions.
            </remarks>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.BeginTransaction">
            <summary>
            Begins a database transaction.
            </summary>
            <returns>A <see cref="T:Npgsql.NpgsqlTransaction">NpgsqlTransaction</see>
            object representing the new transaction.</returns>
            <remarks>
            Currently there's no support for nested transactions. Transactions created by this method will have Read Committed isolation level. </remarks> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.BeginTransaction(System.Data.IsolationLevel)"> <summary> Begins a database transaction with the specified isolation level. </summary> <param name="level">The <see cref="T:System.Data.IsolationLevel">isolation level</see> under which the transaction should run.</param> <returns>A <see cref="T:Npgsql.NpgsqlTransaction">NpgsqlTransaction</see> object representing the new transaction.</returns> <remarks> Currently the IsolationLevel ReadCommitted and Serializable are supported by the PostgreSQL backend. There's no support for nested transactions.
            </remarks>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.PromotableLocalTransactionEnded">
            <summary>
            When a connection is closed within an enclosing TransactionScope and the transaction
            hasn't been promoted, we defer the actual closing until the scope ends. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.EnlistTransaction(System.Transactions.Transaction)"> <summary> Enlist transation. </summary> <param name="transaction"></param> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.Close"> <summary> Releases the connection to the database. If the connection is pooled, it will be made available for re-use. If it is non-pooled, the actual connection will be shutdown. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.CloseOngoingOperations"> <summary> Closes ongoing operations, i.e. an open reader exists or a COPY operation still in progress, as part of a connection close. Does nothing if the thread has been aborted - the connector will be closed immediately. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.Dispose(System.Boolean)"> <summary> Releases all resources used by the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlConnection">NpgsqlConnection</see>. </summary> <param name="disposing"><b>true</b> when called from Dispose(); <b>false</b> when being called from the finalizer.</param> </member> <member name="E:Npgsql.NpgsqlConnection.Notice"> <summary> Occurs on NoticeResponses from the PostgreSQL backend. </summary> </member> <member name="E:Npgsql.NpgsqlConnection.Notification"> <summary> Occurs on NotificationResponses from the PostgreSQL backend. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnection.IsSecure"> <summary> Returns whether SSL is being used for the connection. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnection.ProvideClientCertificatesCallback"> <summary> Selects the local Secure Sockets Layer (SSL) certificate used for authentication. </summary> <remarks> See <see href="https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.security.localcertificateselectioncallback(v=vs.110).aspx"/> </remarks> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnection.UserCertificateValidationCallback"> <summary> Verifies the remote Secure Sockets Layer (SSL) certificate used for authentication. Ignored if <see cref="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.TrustServerCertificate"/> is set. </summary> <remarks> See <see href="https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.security.remotecertificatevalidationcallback(v=vs.110).aspx"/> </remarks> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnection.PostgreSqlVersion"> <summary> Version of the PostgreSQL backend. This can only be called when there is an active connection. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnection.ServerVersion"> <summary> PostgreSQL server version. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnection.ProcessID"> <summary> Process id of backend server. This can only be called when there is an active connection. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnection.UseConformantStrings"> <summary> Report whether the backend is expecting standard conformant strings. In version 8.1, Postgres began reporting this value (false), but did not actually support standard conformant strings. In version 8.2, Postgres began supporting standard conformant strings, but defaulted this flag to false. As of version 9.1, this flag defaults to true. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnection.SupportsEStringPrefix"> <summary> Report whether the backend understands the string literal E prefix (>= 8.1). </summary> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.BeginBinaryImport(System.String)"> <summary> Begins a binary COPY FROM STDIN operation, a high-performance data import mechanism to a PostgreSQL table. </summary> <param name="copyFromCommand">A COPY FROM STDIN SQL command</param> <returns>A <see cref="T:Npgsql.NpgsqlBinaryImporter"/> which can be used to write rows and columns</returns> <remarks> See http://www.postgresql.org/docs/current/static/sql-copy.html. </remarks> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.BeginBinaryExport(System.String)"> <summary> Begins a binary COPY TO STDOUT operation, a high-performance data export mechanism from a PostgreSQL table. </summary> <param name="copyToCommand">A COPY TO STDOUT SQL command</param> <returns>A <see cref="T:Npgsql.NpgsqlBinaryExporter"/> which can be used to read rows and columns</returns> <remarks> See http://www.postgresql.org/docs/current/static/sql-copy.html. </remarks> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.BeginTextImport(System.String)"> <summary> Begins a textual COPY FROM STDIN operation, a data import mechanism to a PostgreSQL table. It is the user's responsibility to send the textual input according to the format specified
            in <paramref name="copyFromCommand"/>.
            </summary>
            <param name="copyFromCommand">A COPY FROM STDIN SQL command</param>
            <returns>
            A TextWriter that can be used to send textual data.</returns>
            <remarks>
            See http://www.postgresql.org/docs/current/static/sql-copy.html.
            </remarks>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.BeginTextExport(System.String)">
            <summary>
            Begins a textual COPY TO STDOUT operation, a data export mechanism from a PostgreSQL table.
            It is the user's responsibility to parse the textual input according to the format specified in <paramref name="copyToCommand"/>. </summary> <param name="copyToCommand">A COPY TO STDOUT SQL command</param> <returns> A TextReader that can be used to read textual data.</returns> <remarks> See http://www.postgresql.org/docs/current/static/sql-copy.html. </remarks> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.BeginRawBinaryCopy(System.String)"> <summary> Begins a raw binary COPY operation (TO STDOUT or FROM STDIN), a high-performance data export/import mechanism to a PostgreSQL table. Note that unlike the other COPY API methods, <see cref="M:Npgsql.NpgsqlConnection.BeginRawBinaryCopy(System.String)"/> doesn't implement any encoding/decoding
            and is unsuitable for structured import/export operation. It is useful mainly for exporting a table as an opaque
            blob, for the purpose of importing it back later.
            </summary>
            <param name="copyCommand">A COPY TO STDOUT or COPY FROM STDIN SQL command</param>
            <returns>A <see cref="T:Npgsql.NpgsqlRawCopyStream"/> that can be used to read or write raw binary data.</returns>
            <remarks>
            See http://www.postgresql.org/docs/current/static/sql-copy.html.
            </remarks>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.MapEnum``1(System.String,Npgsql.INpgsqlNameTranslator)">
             <summary>
             Maps a CLR enum to a PostgreSQL enum type for use with this connection.
             </summary>
             <remarks>
             CLR enum labels are mapped by name to PostgreSQL enum labels.
             The translation strategy can be controlled by the <paramref name="nameTranslator"/> parameter,
             which defaults to <see cref="T:Npgsql.NpgsqlSnakeCaseNameTranslator"/>.
             You can also use the <see cref="T:NpgsqlTypes.PgNameAttribute"/> on your enum fields to manually specify a PostgreSQL enum label.
             If there is a discrepancy between the .NET and database labels while an enum is read or written,
             an exception will be raised.
            
             Can only be invoked on an open connection; if the connection is closed the mapping is lost.
            
             To avoid mapping the type for each connection, use the <see cref="M:Npgsql.NpgsqlConnection.MapEnumGlobally``1(System.String,Npgsql.INpgsqlNameTranslator)"/> method.
             </remarks>
             <param name="pgName">
             A PostgreSQL type name for the corresponding enum type in the database.
             If null, the name translator given in <paramref name="nameTranslator"/>will be used.
             </param>
             <param name="nameTranslator">
             A component which will be used to translate CLR names (e.g. SomeClass) into database names (e.g. some_class).
             Defaults to <see cref="T:Npgsql.NpgsqlSnakeCaseNameTranslator"/>
             </param>
             <typeparam name="TEnum">The .NET enum type to be mapped</typeparam>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.MapEnumGlobally``1(System.String,Npgsql.INpgsqlNameTranslator)">
             <summary>
             Maps a CLR enum to a PostgreSQL enum type for use with all connections created from now on. Existing connections aren't affected. </summary> <remarks> CLR enum labels are mapped by name to PostgreSQL enum labels. The translation strategy can be controlled by the <paramref name="nameTranslator"/> parameter, which defaults to <see cref="T:Npgsql.NpgsqlSnakeCaseNameTranslator"/>. You can also use the <see cref="T:NpgsqlTypes.PgNameAttribute"/> on your enum fields to manually specify a PostgreSQL enum label. If there is a discrepancy between the .NET and database labels while an enum is read or written, an exception will be raised. To map the type for a specific connection, use the <see cref="M:Npgsql.NpgsqlConnection.MapEnum``1(System.String,Npgsql.INpgsqlNameTranslator)"/> method. </remarks> <param name="pgName"> A PostgreSQL type name for the corresponding enum type in the database. If null, the name translator given in <paramref name="nameTranslator"/>will be used. </param> <param name="nameTranslator"> A component which will be used to translate CLR names (e.g. SomeClass) into database names (e.g. some_class). Defaults to <see cref="T:Npgsql.NpgsqlSnakeCaseNameTranslator"/> </param> <typeparam name="TEnum">The .NET enum type to be mapped</typeparam> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.UnmapEnumGlobally``1(System.String,Npgsql.INpgsqlNameTranslator)"> <summary> Removes a previous global enum mapping. </summary> <param name="pgName"> A PostgreSQL type name for the corresponding enum type in the database. If null, the name translator given in <paramref name="nameTranslator"/>will be used. </param> <param name="nameTranslator"> A component which will be used to translate CLR names (e.g. SomeClass) into database names (e.g. some_class). Defaults to <see cref="T:Npgsql.NpgsqlSnakeCaseNameTranslator"/> </param> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.MapComposite``1(System.String,Npgsql.INpgsqlNameTranslator)"> <summary> Maps a CLR type to a PostgreSQL composite type for use with this connection. </summary> <remarks> CLR fields and properties by string to PostgreSQL enum labels. The translation strategy can be controlled by the <paramref name="nameTranslator"/> parameter, which defaults to <see cref="T:Npgsql.NpgsqlSnakeCaseNameTranslator"/>. You can also use the <see cref="T:NpgsqlTypes.PgNameAttribute"/> on your members to manually specify a PostgreSQL enum label. If there is a discrepancy between the .NET and database labels while a composite is read or written, an exception will be raised. Can only be invoked on an open connection; if the connection is closed the mapping is lost. To avoid mapping the type for each connection, use the <see cref="M:Npgsql.NpgsqlConnection.MapCompositeGlobally``1(System.String,Npgsql.INpgsqlNameTranslator)"/> method. </remarks> <param name="pgName"> A PostgreSQL type name for the corresponding enum type in the database. If null, the name translator given in <paramref name="nameTranslator"/>will be used. </param> <param name="nameTranslator"> A component which will be used to translate CLR names (e.g. SomeClass) into database names (e.g. some_class). Defaults to <see cref="T:Npgsql.NpgsqlSnakeCaseNameTranslator"/> </param> <typeparam name="T">The .NET type to be mapped</typeparam> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.MapCompositeGlobally``1(System.String,Npgsql.INpgsqlNameTranslator)"> <summary> Maps a CLR type to a PostgreSQL composite type for use with all connections created from now on. Existing connections aren't affected.
             </summary>
             <remarks>
             CLR fields and properties by string to PostgreSQL enum labels.
             The translation strategy can be controlled by the <paramref name="nameTranslator"/> parameter,
             which defaults to <see cref="T:Npgsql.NpgsqlSnakeCaseNameTranslator"/>.
             You can also use the <see cref="T:NpgsqlTypes.PgNameAttribute"/> on your members to manually specify a PostgreSQL enum label.
             If there is a discrepancy between the .NET and database labels while a composite is read or written,
             an exception will be raised.
            
             To map the type for a specific connection, use the <see cref="M:Npgsql.NpgsqlConnection.MapEnum``1(System.String,Npgsql.INpgsqlNameTranslator)"/> method.
             </remarks>
             <param name="pgName">
             A PostgreSQL type name for the corresponding enum type in the database.
             If null, the name translator given in <paramref name="nameTranslator"/>will be used.
             </param>
             <param name="nameTranslator">
             A component which will be used to translate CLR names (e.g. SomeClass) into database names (e.g. some_class).
             Defaults to <see cref="T:Npgsql.NpgsqlSnakeCaseNameTranslator"/>
             </param>
             <typeparam name="T">The .NET type to be mapped</typeparam>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.UnmapCompositeGlobally``1(System.String,Npgsql.INpgsqlNameTranslator)">
            <summary>
            Removes a previous global enum mapping.
            </summary>
            <param name="pgName">
            A PostgreSQL type name for the corresponding enum type in the database.
            If null, the name translator given in <paramref name="nameTranslator"/>will be used.
            </param>
            <param name="nameTranslator">
            A component which will be used to translate CLR names (e.g. SomeClass) into database names (e.g. some_class).
            Defaults to <see cref="T:Npgsql.NpgsqlSnakeCaseNameTranslator"/>
            </param>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.Wait(System.Int32)">
            <summary>
            Waits until an asynchronous PostgreSQL messages (e.g. a notification) arrives, and
            exits immediately. The asynchronous message is delivered via the normal events
            (<see cref="E:Npgsql.NpgsqlConnection.Notification"/>, <see cref="E:Npgsql.NpgsqlConnection.Notice"/>).
            </summary>
            <param name="timeout">
            The time-out value, in milliseconds, passed to <see cref="P:System.Net.Sockets.Socket.ReceiveTimeout"/>.
            The default value is 0, which indicates an infinite time-out period.
            Specifying -1 also indicates an infinite time-out period.
            </param>
            <returns>true if an asynchronous message was received, false if timed out.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.Wait(System.TimeSpan)">
            <summary>
            Waits until an asynchronous PostgreSQL messages (e.g. a notification) arrives, and
            exits immediately. The asynchronous message is delivered via the normal events
            (<see cref="E:Npgsql.NpgsqlConnection.Notification"/>, <see cref="E:Npgsql.NpgsqlConnection.Notice"/>).
            </summary>
            <param name="timeout">
            The time-out value is passed to <see cref="P:System.Net.Sockets.Socket.ReceiveTimeout"/>.
            </param>
            <returns>true if an asynchronous message was received, false if timed out.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.Wait">
            <summary>
            Waits until an asynchronous PostgreSQL messages (e.g. a notification) arrives, and
            exits immediately. The asynchronous message is delivered via the normal events
            (<see cref="E:Npgsql.NpgsqlConnection.Notification"/>, <see cref="E:Npgsql.NpgsqlConnection.Notice"/>).
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.WaitAsync(System.Threading.CancellationToken)">
            <summary>
            Waits asynchronously until an asynchronous PostgreSQL messages (e.g. a notification)
            arrives, and exist immediately. The asynchronous message is delivered via the normal events
            (<see cref="E:Npgsql.NpgsqlConnection.Notification"/>, <see cref="E:Npgsql.NpgsqlConnection.Notice"/>).
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.WaitAsync">
            <summary>
            Waits asynchronously until an asynchronous PostgreSQL messages (e.g. a notification)
            arrives, and exist immediately. The asynchronous message is delivered via the normal events
            (<see cref="E:Npgsql.NpgsqlConnection.Notification"/>, <see cref="E:Npgsql.NpgsqlConnection.Notice"/>).
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.GetSchema">
            <summary>
            Returns the supported collections
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.GetSchema(System.String)">
            <summary>
            Returns the schema collection specified by the collection name.
            </summary>
            <param name="collectionName">The collection name.</param>
            <returns>The collection specified.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.GetSchema(System.String,System.String[])">
            <summary>
            Returns the schema collection specified by the collection name filtered by the restrictions.
            </summary>
            <param name="collectionName">The collection name.</param>
            <param name="restrictions">
            The restriction values to filter the results.  A description of the restrictions is contained
            in the Restrictions collection.
            </param>
            <returns>The collection specified.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.System#ICloneable#Clone">
            <summary>
            Creates a closed connection with the connection string and authentication details of this message.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.CloneWith(System.String)">
            <summary>
            Clones this connection, replacing its connection string with the given one.
            This allows creating a new connection with the same security information
            (password, SSL callbacks) while changing other connection parameters (e.g.
            database or pooling)
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.ChangeDatabase(System.String)">
            <summary>
            This method changes the current database by disconnecting from the actual
            database and connecting to the specified.
            </summary>
            <param name="dbName">The name of the database to use in place of the current database.</param>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnection.DbProviderFactory">
            <summary>
            DB provider factory.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.ClearPool(Npgsql.NpgsqlConnection)">
            <summary>
            Clear connection pool.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.ClearAllPools">
            <summary>
            Clear all connection pools.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnection.ReloadTypes">
            <summary>
            Flushes the type cache for this connection's connection string and reloads the types for this connection only. </summary> </member> <member name="T:Npgsql.NpgsqlConnector"> <summary> Represents a connection to a PostgreSQL backend. Unlike NpgsqlConnection objects, which are exposed to users, connectors are internal to Npgsql and are recycled by the connection pool. </summary> <summary> Represents a connection to a PostgreSQL backend. Unlike NpgsqlConnection objects, which are exposed to users, connectors are internal to Npgsql and are recycled by the connection pool. </summary> </member> <member name="F:Npgsql.NpgsqlConnector._socket"> <summary> The physical connection socket to the backend. </summary> </member> <member name="F:Npgsql.NpgsqlConnector._baseStream"> <summary> The physical connection stream to the backend, without anything on top. </summary> </member> <member name="F:Npgsql.NpgsqlConnector._stream"> <summary> The physical connection stream to the backend, layered with an SSL/TLS stream if in secure mode. </summary> </member> <member name="F:Npgsql.NpgsqlConnector._password"> <summary> Contains the clear text password which was extracted from the user-provided connection string. If non-cleartext authentication is requested from the server, this is set to null. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnector.ReadBuffer"> <summary> Buffer used for reading data. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnector.WriteBuffer"> <summary> Buffer used for writing data. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnector.ServerVersion"> <summary> Version of backend server this connector is connected to. </summary> </member> <member name="F:Npgsql.NpgsqlConnector._backendSecretKey"> <summary> The secret key of the backend for this connector, used for query cancellation. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnector.BackendProcessId"> <summary> The process ID of the backend for this connector. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnector.Id"> <summary> A unique ID identifying this connector, used for logging. Currently mapped to BackendProcessId </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnector.TransactionStatus"> <summary> The current transaction status for this connector. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnector.Transaction"> <summary> The transaction currently in progress, if any. </summary> <remarks> <para> Note that this doesn't mean a transaction request has actually been sent to the backend - for
            efficiency we defer sending the request to the first query after BeginTransaction is called.
            See <see cref="P:Npgsql.NpgsqlConnector.TransactionStatus"/> for the actual transaction status.
            </para>
            <para>
            Also, the user can initiate a transaction in SQL (i.e. BEGIN), in which case there will be no
            NpgsqlTransaction instance. As a result, never check <see cref="P:Npgsql.NpgsqlConnector.Transaction"/> to know whether
            a transaction is in progress, check <see cref="P:Npgsql.NpgsqlConnector.TransactionStatus"/> instead.
            </para>
            </remarks>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnector.Connection">
            <summary>
            The NpgsqlConnection that (currently) owns this connector. Null if the connector isn't owned (i.e. idle in the pool) </summary> </member> <member name="F:Npgsql.NpgsqlConnector._pendingRfqPrependedMessages"> <summary> The number of messages that were prepended to the current message chain, but not yet sent. Note that this only tracks messages which produce a ReadyForQuery message </summary> </member> <member name="F:Npgsql.NpgsqlConnector.CurrentCopyOperation"> <summary> If the connector is currently in COPY mode, holds a reference to the importer/exporter object. Otherwise null. </summary> </member> <member name="F:Npgsql.NpgsqlConnector.BackendParams"> <summary> Holds all run-time parameters received from the backend (via ParameterStatus messages) </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnector.UserTimeout"> <summary> The timeout for reading messages that are part of the user's command
            (i.e. which aren't internal prepended commands). </summary> </member> <member name="F:Npgsql.NpgsqlConnector._currentTimeout"> <summary> Contains the current value of the socket's ReceiveTimeout, used to determine whether
            we need to change it when commands are received.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.NpgsqlConnector._userLock">
            <summary>
            A lock that's taken while a user action is in progress, e.g. a command being executed. </summary> </member> <member name="F:Npgsql.NpgsqlConnector._keepAliveLock"> <summary> A lock that's taken while a connection keepalive is in progress. Used to make sure
            keepalives and user actions don't interfere with one another. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnector.CancelLock"> <summary> A lock that's taken while a cancellation is being delivered; new queries are blocked until the
            cancellation is delivered. This reduces the chance that a cancellation meant for a previous
            command will accidentally cancel a later one, see #615.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnector.ReleaseTimestamp">
            <summary>
            If pooled, the timestamp when this connector was returned to the pool.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.NpgsqlConnector.MinimumInternalCommandTimeout">
            <summary>
            The minimum timeout that can be set on internal commands such as COMMIT, ROLLBACK.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnector.#ctor(Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder,System.String)">
            <summary>
            Creates a new connector with the given connection string.
            </summary>
            <param name="connectionString">The connection string.</param>
            <param name="password">The clear-text password or null if not using a password.</param>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnector.State">
            <summary>
            Gets the current state of the connector
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnector.IsConnected">
            <summary>
            Returns whether the connector is open, regardless of any task it is currently performing
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnector.Open">
            <summary>
            Totally temporary until the connection pool is rewritten with timeout support
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnector.Open(Npgsql.NpgsqlTimeout)">
            <summary>
            Opens the physical connection to the server.
            </summary>
            <remarks>Usually called by the RequestConnector
            Method of the connection pool manager.</remarks>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnector.ProcessAuthenticationMessage(System.String,Npgsql.BackendMessages.AuthenticationRequestMessage)">
            <summary>
            Performs a step in the PostgreSQL authentication protocol
            </summary>
            <param name="username">The username being used to connect.</param>
            <param name="msg">A message read from the server, instructing us on the required response</param>
            <returns>a PasswordMessage to be sent, or null if authentication has completed successfully</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnector.PrependInternalMessage(Npgsql.FrontendMessage)">
            <summary>
            Prepends a message to be sent at the beginning of the next message chain.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnector.SendMessage(Npgsql.FrontendMessage)">
            <summary>
            Sends a single frontend message, used for simple messages such as rollback, etc.
            Note that additional prepend messages may be previously enqueued, and will be sent along
            with this message.
            </summary>
            <param name="msg"></param>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnector.SendBufferAsyncWithSyncContext(System.Threading.CancellationToken)">
            <remarks>
            This is a hack, see explanation in <see cref="M:Npgsql.NpgsqlCommand.Send(Npgsql.NpgsqlCommand.PopulateMethod)"/>.
            </remarks>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnector.SkipUntil(Npgsql.BackendMessageCode)">
            <summary>
            Reads backend messages and discards them, stopping only after a message of the given type has
            been seen.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnector.SkipUntil(Npgsql.BackendMessageCode,Npgsql.BackendMessageCode)">
            <summary>
            Reads backend messages and discards them, stopping only after a message of the given types has
            been seen.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnector.ReadExpecting``1">
            <summary>
            Reads a single message, expecting it to be of type <typeparamref name="T"/>.
            Any other message causes an exception to be raised and the connector to be broken.
            Asynchronous messages (e.g. Notice) are treated and ignored. ErrorResponses raise an
            exception but do not cause the connector to break.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnector.ReadAsyncMessage">
            <summary>
            Reads a PostgreSQL asynchronous message (e.g. notification).
            This has nothing to do with .NET async processing of messages or queries.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnector.ProcessNewTransactionStatus(Npgsql.TransactionStatus)">
            <summary>
            Handles a new transaction indicator received on a ReadyForQuery message
            </summary>
        </member>
        <member name="E:Npgsql.NpgsqlConnector.Notice">
            <summary>
            Occurs on NoticeResponses from the PostgreSQL backend.
            </summary>
        </member>
        <member name="E:Npgsql.NpgsqlConnector.Notification">
            <summary>
            Occurs on NotificationResponses from the PostgreSQL backend.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnector.IsSecure">
            <summary>
            Returns whether SSL is being used for the connection
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnector.CancelRequest">
            <summary>
            Creates another connector and sends a cancel request through it for this connector.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnector.UnexpectedMessageReceived(Npgsql.BackendMessageCode)">
            <summary>
            Called when an unexpected message has been received during an action. Breaks the
            connector and returns the appropriate message.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnector.Break">
            <summary>
            Called when a connector becomes completely unusable, e.g. when an unexpected I/O exception is raised or when
            we lose protocol sync.
            Note that fatal errors during the Open phase do *not* pass through here.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnector.Cleanup">
            <summary>
            Closes the socket and cleans up client-side resources associated with this connector.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnector.Reset">
            <summary>
            Called when a pooled connection is closed, and its connector is returned to the pool.
            Resets the connector back to its initial state, releasing server-side sources
            (e.g. prepared statements), resetting parameters to their defaults, and resetting client-side
            state
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Npgsql.NpgsqlConnector.UserAction">
            <summary>
            An IDisposable wrapper around <see cref="M:Npgsql.NpgsqlConnector.StartUserAction(Npgsql.ConnectorState)"/> and
            <see cref="M:Npgsql.NpgsqlConnector.EndUserAction"/>.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnector.IsRedshift">
            <summary>
            Whether the backend is an AWS Redshift instance
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnector.NextPreparedStatementName">
            <summary>
            Returns next plan index.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Npgsql.NpgsqlDataReader">
            <summary>
            Reads a forward-only stream of rows from a data source.
            </summary>
            <summary>
            Reads a forward-only stream of rows from a data source.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.NpgsqlDataReader._statements">
            <summary>
            Holds the list of statements being executed by this reader.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.NpgsqlDataReader._statementIndex">
            <summary>
            The index of the current query resultset we're processing (within a multiquery) </summary> </member> <member name="F:Npgsql.NpgsqlDataReader._rowDescription"> <summary> The RowDescription message for the current resultset being processed </summary> </member> <member name="F:Npgsql.NpgsqlDataReader._readOneRow"> <summary> Indicates that at least one row has been read across all result sets </summary> </member> <member name="F:Npgsql.NpgsqlDataReader._hasRows"> <summary> Whether the current result set has rows </summary> </member> <member name="F:Npgsql.NpgsqlDataReader._pendingMessage"> <summary> If HasRows was called before any rows were read, it was forced to read messages. A pending message may be stored here for processing in the next Read() or NextResult(). </summary> </member> <member name="F:Npgsql.NpgsqlDataReader._cachedSchemaTable"> <summary> If <see cref="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetSchemaTable"/> has been called, its results are cached here. </summary> </member> <member name="E:Npgsql.NpgsqlDataReader.ReaderClosed"> <summary> Is raised whenever Close() is called. </summary> </member> <member name="F:Npgsql.NpgsqlDataReader._rowCache"> <summary> In non-sequential mode, contains the cached values already read from the current row </summary> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.PopulateOutputParameters"> <summary> The first row in a stored procedure command that has output parameters needs to be traversed twice - once for populating the output parameters and once for the actual result set traversal. So in this case we can't be sequential.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.Read">
            <summary>
            Advances the reader to the next record in a result set.
            </summary>
            <returns><b>true</b> if there are more rows; otherwise <b>false</b>.</returns>
            <remarks>
            The default position of a data reader is before the first record. Therefore, you must call Read to begin accessing data.
            </remarks>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.ReadAsync(System.Threading.CancellationToken)">
            <summary>
            This is the asynchronous version of <see cref="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.Read"/> The cancellation token is currently ignored.
            </summary>
            <param name="cancellationToken">Ignored for now.</param>
            <returns>A task representing the asynchronous operation.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.NextResult">
            <summary>
            Advances the reader to the next result when reading the results of a batch of statements.
            </summary>
            <returns></returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.NextResultAsync(System.Threading.CancellationToken)">
            <summary>
            This is the asynchronous version of NextResult.
            The <paramref name="cancellationToken"/> parameter is currently ignored.
            </summary>
            <param name="cancellationToken">Currently ignored.</param>
            <returns>A task representing the asynchronous operation.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.NextResultSchemaOnly">
            <summary>
            Note that in SchemaOnly mode there are no resultsets, and we read nothing from the backend (all
            RowDescriptions have already been processed and are available)
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlDataReader.Depth">
            <summary>
            Gets a value indicating the depth of nesting for the current row.  Always returns zero.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlDataReader.IsClosed">
            <summary>
            Gets a value indicating whether the data reader is closed.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlDataReader.RecordsAffected">
            <summary>
            Gets the number of rows changed, inserted, or deleted by execution of the SQL statement.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlDataReader.Statements">
             <summary>
             Returns details about each statement that this reader will or has executed.
             </summary>
             <remarks>
             Note that some fields (i.e. rows and oid) are only populated as the reader
             traverses the result.
            
             For commands with multiple queries, this exposes the number of rows affected on
             a statement-by-statement basis, unlike <see cref="P:Npgsql.NpgsqlDataReader.RecordsAffected"/>
             which exposes an aggregation across all statements.
             </remarks>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlDataReader.HasRows">
            <summary>
            Gets a value that indicates whether this DbDataReader contains one or more rows.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlDataReader.IsOnRow">
            <summary>
            Indicates whether the reader is currently positioned on a row, i.e. whether reading a
            column is possible.
            This property is different from <see cref="P:Npgsql.NpgsqlDataReader.HasRows"/> in that <see cref="P:Npgsql.NpgsqlDataReader.HasRows"/> will
            return true even if attempting to read a column will fail, e.g. before <see cref="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.Read"/>
            has been called
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetName(System.Int32)">
            <summary>
            Gets the name of the column, given the zero-based column ordinal.
            </summary>
            <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param>
            <returns>The name of the specified column.</returns>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlDataReader.FieldCount">
            <summary>
            Gets the number of columns in the current row.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.Consume">
            <summary>
            Consumes all result sets for this reader, leaving the connector ready for sending and processing further
            queries
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.Dispose(System.Boolean)">
            <summary>
            Releases the resources used by the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlDataReader">NpgsqlDataReader</see>.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.Close">
            <summary>
            Closes the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlDataReader"/> object.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlDataReader.Row">
            <summary>
            Returns the current row, or throws an exception if a row isn't available </summary> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetBoolean(System.Int32)"> <summary> Gets the value of the specified column as a Boolean. </summary> <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param> <returns>The value of the specified column.</returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetByte(System.Int32)"> <summary> Gets the value of the specified column as a byte. </summary> <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param> <returns>The value of the specified column.</returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetChar(System.Int32)"> <summary> Gets the value of the specified column as a single character. </summary> <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param> <returns>The value of the specified column.</returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetInt16(System.Int32)"> <summary> Gets the value of the specified column as a 16-bit signed integer. </summary> <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param> <returns>The value of the specified column.</returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetInt32(System.Int32)"> <summary> Gets the value of the specified column as a 32-bit signed integer. </summary> <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param> <returns>The value of the specified column.</returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetInt64(System.Int32)"> <summary> Gets the value of the specified column as a 64-bit signed integer. </summary> <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param> <returns>The value of the specified column.</returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetDateTime(System.Int32)"> <summary> Gets the value of the specified column as a <see cref="T:System.DateTime"/> object. </summary> <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param> <returns>The value of the specified column.</returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetString(System.Int32)"> <summary> Gets the value of the specified column as an instance of <see cref="T:System.String"/>. </summary> <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param> <returns>The value of the specified column.</returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetDecimal(System.Int32)"> <summary> Gets the value of the specified column as a <see cref="T:System.Decimal"/> object. </summary> <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param> <returns>The value of the specified column.</returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetDouble(System.Int32)"> <summary> Gets the value of the specified column as a double-precision floating point number. </summary> <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param> <returns>The value of the specified column.</returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetFloat(System.Int32)"> <summary> Gets the value of the specified column as a single-precision floating point number. </summary> <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param> <returns>The value of the specified column.</returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetGuid(System.Int32)"> <summary> Gets the value of the specified column as a globally-unique identifier (GUID). </summary> <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param> <returns>The value of the specified column.</returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetValues(System.Object[])"> <summary> Populates an array of objects with the column values of the current row. </summary> <param name="values">An array of Object into which to copy the attribute columns.</param> <returns>The number of instances of <see cref="T:System.Object"/> in the array.</returns> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlDataReader.Item(System.Int32)"> <summary> Gets the value of the specified column as an instance of <see cref="T:System.Object"/>. </summary> <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param> <returns>The value of the specified column.</returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetDate(System.Int32)"> <summary> Gets the value of the specified column as an <see cref="T:NpgsqlTypes.NpgsqlDate"/>, Npgsql's provider-specific type for dates.
            </summary>
            <remarks>
            PostgreSQL's date type represents dates from 4713 BC to 5874897 AD, while .NET's DateTime
            only supports years from 1 to 1999. If you require years outside this range use this accessor.
            The standard <see cref="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetProviderSpecificValue(System.Int32)"/> method will also return this type, but has
            the disadvantage of boxing the value.
            See http://www.postgresql.org/docs/current/static/datatype-datetime.html
            </remarks>
            <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param>
            <returns>The value of the specified column.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetTimeSpan(System.Int32)">
            <summary>
            Gets the value of the specified column as a TimeSpan,
            </summary>
            <remarks>
            PostgreSQL's interval type has has a resolution of 1 microsecond and ranges from -178000000 to 178000000 years, while .NET's TimeSpan has a resolution of 100 nanoseconds
            and ranges from roughly -29247 to 29247 years.
            See http://www.postgresql.org/docs/current/static/datatype-datetime.html
            </remarks>
            <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param>
            <returns>The value of the specified column.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetInterval(System.Int32)">
            <summary>
            Gets the value of the specified column as an <see cref="T:NpgsqlTypes.NpgsqlTimeSpan"/>,
            Npgsql's provider-specific type for time spans. </summary> <remarks> PostgreSQL's interval type has has a resolution of 1 microsecond and ranges from
            -178000000 to 178000000 years, while .NET's TimeSpan has a resolution of 100 nanoseconds and ranges from roughly -29247 to 29247 years. If you require values from outside TimeSpan's
            range use this accessor.
            The standard ADO.NET <see cref="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetProviderSpecificValue(System.Int32)"/> method will also return this
            type, but has the disadvantage of boxing the value.
            See http://www.postgresql.org/docs/current/static/datatype-datetime.html
            </remarks>
            <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param>
            <returns>The value of the specified column.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetTimeStamp(System.Int32)">
            <summary>
            Gets the value of the specified column as an <see cref="T:NpgsqlTypes.NpgsqlDateTime"/>,
            Npgsql's provider-specific type for date/time timestamps. Note that this type covers both PostgreSQL's "timestamp with time zone" and "timestamp without time zone" types,
            which differ only in how they are converted upon input/output.
            </summary>
            <remarks>
            PostgreSQL's timestamp type represents dates from 4713 BC to 5874897 AD, while .NET's DateTime
            only supports years from 1 to 1999. If you require years outside this range use this accessor.
            The standard <see cref="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetProviderSpecificValue(System.Int32)"/> method will also return this type, but has
            the disadvantage of boxing the value.
            See http://www.postgresql.org/docs/current/static/datatype-datetime.html
            </remarks>
            <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param>
            <returns>The value of the specified column.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetBytes(System.Int32,System.Int64,System.Byte[],System.Int32,System.Int32)">
            <summary>
            Reads a stream of bytes from the specified column, starting at location indicated by dataOffset, into the buffer, starting at the location indicated by bufferOffset.
            </summary>
            <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param>
            <param name="dataOffset">The index within the row from which to begin the read operation.</param>
            <param name="buffer">The buffer into which to copy the data.</param>
            <param name="bufferOffset">The index with the buffer to which the data will be copied.</param>
            <param name="length">The maximum number of characters to read.</param>
            <returns>The actual number of bytes read.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetStream(System.Int32)">
            <summary>
            Retrieves data as a <see cref="T:System.IO.Stream"/>.
            </summary>
            <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param>
            <returns>The returned object.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetChars(System.Int32,System.Int64,System.Char[],System.Int32,System.Int32)">
            <summary>
            Reads a stream of characters from the specified column, starting at location indicated by dataOffset, into the buffer, starting at the location indicated by bufferOffset.
            </summary>
            <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param>
            <param name="dataOffset">The index within the row from which to begin the read operation.</param>
            <param name="buffer">The buffer into which to copy the data.</param>
            <param name="bufferOffset">The index with the buffer to which the data will be copied.</param>
            <param name="length">The maximum number of characters to read.</param>
            <returns>The actual number of characters read.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetTextReader(System.Int32)">
            <summary>
            Retrieves data as a <see cref="T:System.IO.TextReader"/>.
            </summary>
            <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param>
            <returns>The returned object.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.IsDBNull(System.Int32)">
            <summary>
            Gets a value that indicates whether the column contains nonexistent or missing values.
            </summary>
            <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param>
            <returns><b>true</b> if the specified column is equivalent to <see cref="T:System.DBNull"/>; otherwise <b>false</b>.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.IsDBNullAsync(System.Int32,System.Threading.CancellationToken)">
            <summary>
            An asynchronous version of <see cref="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.IsDBNull(System.Int32)"/>, which gets a value that indicates whether the column contains non-existent or missing values.
            The <paramref name="cancellationToken"/> parameter is currently ignored.
            </summary>
            <param name="ordinal">The zero-based column to be retrieved.</param>
            <param name="cancellationToken">Currently ignored.</param>
            <returns><b>true</b> if the specified column value is equivalent to <see cref="T:System.DBNull"/> otherwise <b>false</b>.</returns>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlDataReader.Item(System.String)">
            <summary>
            Gets the value of the specified column as an instance of <see cref="T:System.Object"/>.
            </summary>
            <param name="name">The name of the column.</param>
            <returns>The value of the specified column.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetOrdinal(System.String)">
            <summary>
            Gets the column ordinal given the name of the column.
            </summary>
            <param name="name">The name of the column.</param>
            <returns>The zero-based column ordinal.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetDataTypeName(System.Int32)">
            <summary>
            Gets the data type information for the specified field.
            This will be the PostgreSQL type name (e.g. int4) as in the pg_type table,
            not the .NET type (see <see cref="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetFieldType(System.Int32)"/> for that).
            </summary>
            <param name="ordinal">The zero-based column index.</param>
            <returns></returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetDataTypeOID(System.Int32)">
            <summary>
            Gets the OID for the PostgreSQL type for the specified field, as it appears in the pg_type table.
            </summary>
            <remarks>
            This is a PostgreSQL-internal value that should not be relied upon and should only be used for
            debugging purposes.
            </remarks>
            <param name="ordinal">The zero-based column index.</param>
            <returns></returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetFieldType(System.Int32)">
            <summary>
            Gets the data type of the specified column.
            </summary>
            <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param>
            <returns>The data type of the specified column.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetProviderSpecificFieldType(System.Int32)">
            <summary>
            Returns the provider-specific field type of the specified column.
            </summary>
            <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param>
            <returns>The Type object that describes the data type of the specified column.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetValue(System.Int32)">
            <summary>
            Gets the value of the specified column as an instance of <see cref="T:System.Object"/>.
            </summary>
            <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param>
            <returns>The value of the specified column.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetFieldValue``1(System.Int32)">
            <summary>
            Synchronously gets the value of the specified column as a type.
            </summary>
            <typeparam name="T">Synchronously gets the value of the specified column as a type.</typeparam>
            <param name="ordinal">The column to be retrieved.</param>
            <returns>The column to be retrieved.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetFieldValueAsync``1(System.Int32,System.Threading.CancellationToken)">
            <summary>
            Asynchronously gets the value of the specified column as a type.
            The <paramref name="cancellationToken"/> parameter is currently ignored.
            </summary>
            <typeparam name="T">The type of the value to be returned.</typeparam>
            <param name="ordinal">The column to be retrieved.</param>
            <param name="cancellationToken">Currently ignored.</param>
            <returns>A task representing the asynchronous operation.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetProviderSpecificValue(System.Int32)">
            <summary>
            Gets the value of the specified column as an instance of <see cref="T:System.Object"/>.
            </summary>
            <param name="ordinal">The zero-based column ordinal.</param>
            <returns>The value of the specified column.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetProviderSpecificValues(System.Object[])">
            <summary>
            Gets all provider-specific attribute columns in the collection for the current row.
            </summary>
            <param name="values">An array of Object into which to copy the attribute columns.</param>
            <returns>The number of instances of <see cref="T:System.Object"/> in the array.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetEnumerator">
            <summary>
            Returns an <see cref="T:System.Collections.IEnumerator"/> that can be used to iterate through the rows in the data reader.
            </summary>
            <returns>An <see cref="T:System.Collections.IEnumerator"/> that can be used to iterate through the rows in the data reader.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetColumnSchema">
            <summary>
            Returns schema information for the columns in the current resultset.
            </summary>
            <returns></returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataReader.GetSchemaTable">
            <summary>
            Returns a System.Data.DataTable that describes the column metadata of the DataReader.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.NpgsqlDataReader.KeyLookup.PrimaryKey">
            <summary>
            Contains the column names as the keys
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.NpgsqlDataReader.KeyLookup.UniqueColumns">
            <summary>
            Contains all unique columns
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Npgsql.NpgsqlLargeObjectManager">
            <summary>
            Large object manager. This class can be used to store very large files in a PostgreSQL database.
            </summary>
            <summary>
            Large object manager. This class can be used to store very large files in a PostgreSQL database.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlLargeObjectManager.MaxTransferBlockSize">
            <summary>
            The largest chunk size (in bytes) read and write operations will read/write each roundtrip to the network. Default 4 MB.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlLargeObjectManager.#ctor(Npgsql.NpgsqlConnection)">
            <summary>
            Creates an NpgsqlLargeObjectManager for this connection. The connection must be opened to perform remote operations.
            </summary>
            <param name="connection"></param>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlLargeObjectManager.ExecuteFunction``1(System.String,System.Object[])">
            <summary>
            Execute a function
            </summary>
            <param name="function"></param>
            <param name="arguments"></param>
            <returns></returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlLargeObjectManager.ExecuteFunctionGetBytes(System.String,System.Byte[],System.Int32,System.Int32,System.Object[])">
            <summary>
            Execute a function that returns a byte array
            </summary>
            <returns></returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlLargeObjectManager.Create(System.UInt32)">
            <summary>
            Create an empty large object in the database. If an oid is specified but is already in use, an PostgresException will be thrown.
            </summary>
            <param name="preferredOid">A preferred oid, or specify 0 if one should be automatically assigned</param>
            <returns>The oid for the large object created</returns>
            <exception cref="T:Npgsql.PostgresException">If an oid is already in use</exception>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlLargeObjectManager.OpenRead(System.UInt32)">
            <summary>
            Opens a large object on the backend, returning a stream controlling this remote object.
            A transaction snapshot is taken by the backend when the object is opened with only read permissions.
            When reading from this object, the contents reflects the time when the snapshot was taken.
            Note that this method, as well as operations on the stream must be wrapped inside a transaction.
            </summary>
            <param name="oid">Oid of the object</param>
            <returns>An NpgsqlLargeObjectStream</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlLargeObjectManager.OpenReadWrite(System.UInt32)">
            <summary>
            Opens a large object on the backend, returning a stream controlling this remote object.
            Note that this method, as well as operations on the stream must be wrapped inside a transaction.
            </summary>
            <param name="oid">Oid of the object</param>
            <returns>An NpgsqlLargeObjectStream</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlLargeObjectManager.Unlink(System.UInt32)">
            <summary>
            Deletes a large object on the backend.
            </summary>
            <param name="oid">Oid of the object to delete</param>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlLargeObjectManager.ExportRemote(System.UInt32,System.String)">
            <summary>
            Exports a large object stored in the database to a file on the backend. This requires superuser permissions.
            </summary>
            <param name="oid">Oid of the object to export</param>
            <param name="path">Path to write the file on the backend</param>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlLargeObjectManager.ImportRemote(System.String,System.UInt32)">
            <summary>
            Imports a large object to be stored as a large object in the database from a file stored on the backend. This requires superuser permissions.
            </summary>
            <param name="path">Path to read the file on the backend</param>
            <param name="oid">A preferred oid, or specify 0 if one should be automatically assigned</param>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlLargeObjectManager.Has64BitSupport">
            <summary>
            Since PostgreSQL 9.3, large objects larger than 2GB can be handled, up to 4TB.
            This property returns true whether the PostgreSQL version is >= 9.3.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Npgsql.NpgsqlLargeObjectStream">
            <summary>
            An interface to remotely control the seekable stream for an opened large object on a PostgreSQL server.
            Note that the OpenRead/OpenReadWrite method as well as all operations performed on this stream must be wrapped inside a database transaction.
            </summary>
            <summary>
            An interface to remotely control the seekable stream for an opened large object on a PostgreSQL server.
            Note that the OpenRead/OpenReadWrite method as well as all operations performed on this stream must be wrapped inside a database transaction.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlLargeObjectStream.Has64BitSupport">
            <summary>
            Since PostgreSQL 9.3, large objects larger than 2GB can be handled, up to 4TB.
            This property returns true whether the PostgreSQL version is >= 9.3.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlLargeObjectStream.Read(System.Byte[],System.Int32,System.Int32)">
            <summary>
            Reads <i>count</i> bytes from the large object. The only case when fewer bytes are read is when end of stream is reached.
            </summary>
            <param name="buffer">The buffer where read data should be stored.</param>
            <param name="offset">The offset in the buffer where the first byte should be read.</param>
            <param name="count">The maximum number of bytes that should be read.</param>
            <returns>How many bytes actually read, or 0 if end of file was already reached.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlLargeObjectStream.Write(System.Byte[],System.Int32,System.Int32)">
            <summary>
            Writes <i>count</i> bytes to the large object.
            </summary>
            <param name="buffer">The buffer to write data from.</param>
            <param name="offset">The offset in the buffer at which to begin copying bytes.</param>
            <param name="count">The number of bytes to write.</param>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlLargeObjectStream.CanTimeout">
            <summary>
            CanTimeout always returns false.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlLargeObjectStream.CanRead">
            <summary>
            CanRead always returns true, unless the stream has been closed.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlLargeObjectStream.CanWrite">
            <summary>
            CanWrite returns true if the stream was opened with write permissions, and the stream has not been closed.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlLargeObjectStream.CanSeek">
            <summary>
            CanSeek always returns true, unless the stream has been closed.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlLargeObjectStream.Position">
            <summary>
            Returns the current position in the stream. Getting the current position does not need a round-trip to the server, however setting the current position does.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlLargeObjectStream.Length">
            <summary>
            Gets the length of the large object. This internally seeks to the end of the stream to retrieve the length, and then back again.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlLargeObjectStream.Seek(System.Int64,System.IO.SeekOrigin)">
            <summary>
            Seeks in the stream to the specified position. This requires a round-trip to the backend.
            </summary>
            <param name="offset">A byte offset relative to the <i>origin</i> parameter.</param>
            <param name="origin">A value of type SeekOrigin indicating the reference point used to obtain the new position.</param>
            <returns></returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlLargeObjectStream.Flush">
            <summary>
            Does nothing.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlLargeObjectStream.SetLength(System.Int64)">
            <summary>
            Truncates or enlarges the large object to the given size. If enlarging, the large object is extended with null bytes.
            For PostgreSQL versions earlier than 9.3, the value must fit in an Int32.
            </summary>
            <param name="value">Number of bytes to either truncate or enlarge the large object.</param>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlLargeObjectStream.Close">
            <summary>
            Releases resources at the backend allocated for this stream.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlLargeObjectStream.Dispose(System.Boolean)">
            <summary>
            Releases resources at the backend allocated for this stream, iff disposing is true.
            </summary>
            <param name="disposing">Whether to release resources allocated at the backend.</param>
        </member>
        <member name="T:Npgsql.NpgsqlTransaction">
            <summary>
            Represents a transaction to be made in a PostgreSQL database. This class cannot be inherited.
            </summary>
            <summary>
            Represents a transaction to be made in a PostgreSQL database. This class cannot be inherited.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlTransaction.Connection">
            <summary>
            Specifies the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlConnection"/> object associated with the transaction.
            </summary>
            <value>The <see cref="T:Npgsql.NpgsqlConnection"/> object associated with the transaction.</value>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlTransaction.IsCompleted">
            <summary>
            Specifies the completion state of the transaction.
            </summary>
            <value>The completion state of the transaction.</value>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlTransaction.DbConnection">
            <summary>
            Specifies the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlConnection"/> object associated with the transaction.
            </summary>
            <value>The <see cref="T:Npgsql.NpgsqlConnection"/> object associated with the transaction.</value>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlTransaction.IsolationLevel">
            <summary>
            Specifies the <see cref="T:System.Data.IsolationLevel">IsolationLevel</see> for this transaction.
            </summary>
            <value>The <see cref="T:System.Data.IsolationLevel">IsolationLevel</see> for this transaction.
            The default is <b>ReadCommitted</b>.</value>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlTransaction.Commit">
            <summary>
            Commits the database transaction.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlTransaction.CommitAsync(System.Threading.CancellationToken)">
            <summary>
            Commits the database transaction.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlTransaction.CommitAsync">
            <summary>
            Commits the database transaction.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlTransaction.Rollback">
            <summary>
            Rolls back a transaction from a pending state.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlTransaction.RollbackAsync(System.Threading.CancellationToken)">
            <summary>
            Rolls back a transaction from a pending state.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlTransaction.RollbackAsync">
            <summary>
            Rolls back a transaction from a pending state.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlTransaction.Save(System.String)">
            <summary>
            Creates a transaction save point.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlTransaction.Rollback(System.String)">
            <summary>
            Rolls back a transaction from a pending savepoint state.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlTransaction.Release(System.String)">
            <summary>
            Rolls back a transaction from a pending savepoint state.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlTransaction.Dispose(System.Boolean)">
            <summary>
            Dispose.
            </summary>
            <param name="disposing"></param>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.ConnectorPool.Idle">
            <summary>
            Open connectors waiting to be requested by new connections
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.ConnectorPool._clearCounter">
            <summary>
            Incremented every time this pool is cleared via <see cref="M:Npgsql.NpgsqlConnection.ClearPool(Npgsql.NpgsqlConnection)"/> or
            <see cref="M:Npgsql.NpgsqlConnection.ClearAllPools"/>. Allows us to identify connections which were
            created before the clear.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.ConnectorPool.EnsureMinPoolSize(Npgsql.NpgsqlConnection)">
            <summary>
            Attempts to ensure, on a best-effort basis, that there are enough connections to meet MinPoolSize.
            This method never throws an exception.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.ReadBuffer.Size">
            <summary>
            The total byte length of the buffer.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.ReadBuffer._tempCharBuf">
            <summary>
            Used for internal temporary purposes
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.ReadBuffer.MinimumBufferSize">
            <summary>
            The minimum buffer size possible.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.ReadBuffer.EnsureOrAllocateTemp(System.Int32)">
            <summary>
            Reads in the requested bytes into the buffer, or if the buffer isn't big enough, allocates a new temporary buffer and reads into it. Returns the buffer that contains the data (either itself or the temp buffer). Used in cases where we absolutely have to have an entire value in memory and cannot read it in sequentially. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.ReadBuffer.ReadNullTerminatedString"> <summary> Seeks the first null terminator (\0) and returns the string up to it. The buffer must already contain the entire string and its terminator. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.ReadBuffer.ReadNullTerminatedString(System.Text.Encoding)"> <summary> Seeks the first null terminator (\0) and returns the string up to it. The buffer must already contain the entire string and its terminator. </summary> <param name="encoding">Decodes the messages with this encoding.</param> </member> <member name="M:Npgsql.ReadBuffer.ReadAllChars(System.Char[],System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32@,System.Int32@)"> <summary> Note that unlike the primitive readers, this reader can read any length, looping internally and reading directly from the underlying stream. </summary> <param name="output">output buffer to fill</param> <param name="outputOffset">offset in the output buffer in which to start writing</param> <param name="charCount">number of character to be read into the output buffer</param> <param name="byteCount">number of bytes left in the field. This method will not read bytes beyond this count</param> <param name="bytesRead">The number of bytes actually read.</param> <param name="charsRead">The number of characters actually read.</param> <returns>the number of bytes read</returns> </member> <member name="M:Npgsql.ReadBuffer.SkipChars(System.Int32,System.Int32,System.Int32@,System.Int32@)"> <summary> Skips over characters in the buffer, reading from the underlying stream as necessary. </summary> <param name="charCount">the number of characters to skip over. int.MaxValue means all available characters (limited only by <paramref name="byteCount"/>). </param> <param name="byteCount">the maximal number of bytes to process</param> <param name="bytesSkipped">The number of bytes actually skipped.</param> <param name="charsSkipped">The number of characters actually skipped.</param> <returns>the number of bytes read</returns> </member> <member name="M:Npgsql.ReadBuffer.Seek(System.Int32,System.IO.SeekOrigin)"> <summary> Seeks within the current in-memory data. Does not read any data from the underlying. </summary> <param name="offset"></param> <param name="origin"></param> </member> <member name="M:Npgsql.TypeHandler.CreateArrayHandler(Npgsql.IBackendType)"> <summary> Creates a type handler for arrays of this handler's type.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.TypeHandler.CreateRangeHandler(Npgsql.IBackendType)">
            <summary>
            Creates a type handler for ranges of this handler's type. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.TypeHandler.CreateConversionException(System.Type)"> <summary> </summary> <param name="clrType"></param> <returns></returns> </member> <member name="M:Npgsql.TypeHandler.CreateConversionButNoParamException(System.Type)"> <summary> </summary> <param name="clrType"></param> <returns></returns> </member> <member name="M:Npgsql.SimpleTypeHandler`1.ReadFully``1(Npgsql.ReadBuffer,System.Int32,Npgsql.BackendMessages.FieldDescription)"> <remarks> A type handler may implement ISimpleTypeHandler for types other than its primary one. This is why this method has type parameter T2 and not T. </remarks> </member> <member name="M:Npgsql.ChunkingTypeHandler`1.ValidateAndGetLength(System.Object,Npgsql.LengthCache@,Npgsql.NpgsqlParameter)"> <param name="value">the value to be examined</param> <param name="lengthCache">a cache in which to store length(s) of values to be written</param> <param name="parameter"> the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter"/> containing <paramref name="value"/>. Consulted for settings which impact how to send the parameter, e.g. <see cref="P:Npgsql.NpgsqlParameter.Size"/>. Can be null. </param> </member> <member name="M:Npgsql.ChunkingTypeHandler`1.PrepareWrite(System.Object,Npgsql.WriteBuffer,Npgsql.LengthCache,Npgsql.NpgsqlParameter)"> <param name="value">the value to be written</param> <param name="buf"></param> <param name="lengthCache">a cache in which to store length(s) of values to be written</param> <param name="parameter"> the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter"/> containing <paramref name="value"/>. Consulted for settings which impact how to send the parameter, e.g. <see cref="P:Npgsql.NpgsqlParameter.Size"/>. Can be null. <see cref="P:Npgsql.NpgsqlParameter.Size"/>. </param> </member> <member name="M:Npgsql.ChunkingTypeHandler`1.ReadFully``1(Npgsql.ReadBuffer,System.Int32,Npgsql.BackendMessages.FieldDescription)"> <remarks> A type handler may implement IChunkingTypeHandler for types other than its primary one. This is why this method has type parameter T2 and not T. </remarks> </member> <member name="F:Npgsql.TypeHandlerRegistry._byType"> <summary> Maps CLR types to their type handlers. </summary> </member> <member name="F:Npgsql.TypeHandlerRegistry._arrayHandlerByType"> <summary> Maps CLR types to their array handlers. </summary> </member> <member name="F:Npgsql.TypeHandlerRegistry._globalMappingActivationCounter"> <summary> A counter that is updated when this registry activates its global mappings. Tracks <see cref="F:Npgsql.TypeHandlerRegistry._globalMappingChangeCounter"/>, allows us to know when a pooled connection's mappings are no longer up to date because a global mapping change has
            occurred.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.TypeHandlerRegistry._globalMappingChangeCounter">
            <summary>
            A counter that is incremented whenever a global mapping change occurs (e.g.
            <see cref="M:Npgsql.TypeHandlerRegistry.MapEnumGlobally``1(System.String,Npgsql.INpgsqlNameTranslator)"/>, <see cref="M:Npgsql.TypeHandlerRegistry.UnmapCompositeGlobally``1(System.String,Npgsql.INpgsqlNameTranslator)"/>.
            <seealso cref="F:Npgsql.TypeHandlerRegistry._globalMappingActivationCounter"/>
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.TypeHandlerRegistry.BackendTypeCache">
            <summary>
            Caches, for each connection string, the results of the backend type query in the form of a list of type
            info structs keyed by the PG name.
            Repeated connections to the same connection string reuse the query results and avoid an additional
            roundtrip at open-time.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.TypeHandlerRegistry.Item(System.UInt32)">
            <summary>
            Looks up a type handler by its PostgreSQL type's OID. </summary> <param name="oid">A PostgreSQL type OID</param> <returns>A type handler that can be used to encode and decode values.</returns> </member> <member name="T:Npgsql.TypeHandlerRegistry.BackendTypes"> <summary> A structure holding information about all PostgreSQL types found in an actual database. Only contains <see cref="T:Npgsql.TypeHandlerRegistry.BackendType"/> instances and not actual <see cref="N:Npgsql.TypeHandlers"/>, and is shared between all connections using the same connection string. Consulted when a type handler needs to be created. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.TypeHandlerRegistry.BackendTypes.ByFullName"> <summary> Indexes backend types by their PostgreSQL name, including namespace (e.g. pg_catalog.int4). Only used for enums and composites. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.TypeHandlerRegistry.BackendTypes.ByName"> <summary> Indexes backend types by their PostgreSQL name, not including namespace. If more than one type exists with the same name (i.e. in different namespaces) this table will contain an entry with a null value. Only used for enums and composites. </summary> </member> <member name="T:Npgsql.TypeHandlerRegistry.BackendType"> <summary> Represents a single PostgreSQL data type, as discovered from pg_type. Note that this simply a data structure describing a type and not a handler, and is shared between connectors having the same connection string. </summary> </member> <member name="F:Npgsql.TypeHandlerRegistry.BackendType.HandlerType"> <summary> For base types, contains the handler type. If null, this backend type isn't supported by Npgsql.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.TypeHandlerRegistry.BackendType.ToString">
            <summary>
            Returns a string that represents the current object.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.TypeHandlerRegistry.BackendBaseType.#ctor(System.String,System.String,System.UInt32)">
            <summary>
            Constructs an unsupported base type (no handler exists in Npgsql for this type)
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.TypeHandlerRegistry.BackendBaseType.InstantiateHandler(Npgsql.TypeHandlerRegistry)">
            <summary>
            Instantiate the type handler. If it has a constructor that accepts a TypeHandlerRegistry, use that to allow
            the handler to make connector-specific adjustments. Otherwise (the normal case), use the default constructor.
            </summary>
            <param name="registry"></param>
            <returns></returns>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.TypeHandlerRegistry.BackendCompositeType._rawFields">
            <summary>
            Holds the name and OID for all fields.
            Populated on the first activation of the composite.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Npgsql.TypeHandlerRegistry.BackendDomainType">
            <summary>
            Represents a PostgreSQL domain type.
            </summary>
            <remarks>
            When PostgreSQL returns a RowDescription for a domain type, the type OID is the base type's (so fetching a domain type over text returns a RowDescription for text). However, when a composite type is returned, the type OID there is that of the domain, so we provide "clean" support for domain types. </remarks> </member> <member name="M:Npgsql.TypeHandlerRegistry.ClearBackendTypeCache"> <summary> Clears the internal type cache. Useful for forcing a reload of the types after loading an extension. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.TypeHandlerRegistry.ClearBackendTypeCache(System.String)"> <summary> Clears the internal type cache. Useful for forcing a reload of the types after loading an extension. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.WriteBuffer.Size"> <summary> The total byte length of the buffer. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.WriteBuffer.UsableSize"> <summary> During copy operations, the buffer's usable size is smaller than its total size because of the CopyData
            message header. This distinction is important since some type handlers check how much space is left
            in the buffer in their decision making.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.WriteBuffer.MinimumBufferSize">
            <summary>
            The minimum buffer size possible.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.WriteBuffer.FlushAsyncWithSyncContext(System.Threading.CancellationToken)">
            <remarks>
            This is a hack, see explanation in <see cref="M:Npgsql.NpgsqlCommand.Send(Npgsql.NpgsqlCommand.PopulateMethod)"/>.
            </remarks>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.WriteBuffer.DirectWriteAsyncWithSyncContext(System.Byte[],System.Int32,System.Int32,System.Threading.CancellationToken)">
            <remarks>
            This is a hack, see explanation in <see cref="M:Npgsql.NpgsqlCommand.Send(Npgsql.NpgsqlCommand.PopulateMethod)"/>.
            </remarks>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.BackendMessages.DataRowSequentialMessage._stream">
            <summary>
            A stream that has been opened on this colun, and needs to be disposed of when the column is consumed.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.BackendMessages.DataRowSequentialMessage.SeekToColumn(System.Int32)">
            <summary>
            Places our position at the beginning of the given column, after the 4-byte length.
            The length is available in ColumnLen.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Npgsql.BackendMessages.CopyDataMessage">
            <summary>
            Note that this message doesn't actually contain the data, but only the length. Data is processed directly from the connector's buffer.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Npgsql.BackendMessages.CopyDoneMessage">
            <remarks>
            Note: This message is both a frontend and a backend message
            </remarks>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.BackendMessages.DataRowMessage.NumColumns">
            <summary>
            The number of columns in the current row
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.BackendMessages.DataRowMessage.Column">
            <summary>
            The index of the column that we're on, i.e. that has already been parsed, is is memory and can be retrieved. Initialized to -1 </summary> </member> <member name="F:Npgsql.BackendMessages.DataRowMessage.PosInColumn"> <summary> For streaming types (e.g. bytea, text), holds the current byte position within the column. Does not include the length prefix. </summary> </member> <member name="F:Npgsql.BackendMessages.DataRowMessage.ColumnLen"> <summary> For streaming types (e.g. bytea), holds the byte length of the column. Does not include the length prefix. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.BackendMessages.DataRowMessage.SeekToColumn(System.Int32)"> <summary> Places our position at the beginning of the given column, after the 4-byte length. The length is available in ColumnLen. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.BackendMessages.DataRowMessage.GetStream"> <summary> Returns a stream for the current column. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.BackendMessages.DataRowMessage.Consume"> <summary> Consumes the current row, allowing the reader to read in the next one. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.BackendMessages.DataRowMessage.ConsumeAsync(System.Threading.CancellationToken)"> <summary> Consumes the current row asynchronously, allowing the reader to read in the next one. </summary> </member> <member name="F:Npgsql.BackendMessages.DataRowNonSequentialMessage._streams"> <summary> List of all streams that have been opened on this row, and need to be disposed of when the row is consumed. </summary> </member> <member name="T:Npgsql.BackendMessages.ErrorOrNoticeMessage.ErrorFieldTypeCode"> <summary> Error and notice message field codes </summary> </member> <member name="T:Npgsql.BackendMessages.RowDescriptionMessage"> <summary> A RowDescription message sent from the backend. </summary> <remarks> See http://www.postgresql.org/docs/current/static/protocol-message-formats.html </remarks> </member> <member name="M:Npgsql.BackendMessages.RowDescriptionMessage.GetFieldIndex(System.String)"> <summary> Given a string name, returns the field's ordinal index in the row.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.BackendMessages.RowDescriptionMessage.TryGetFieldIndex(System.String,System.Int32@)">
            <summary>
            Given a string name, returns the field's ordinal index in the row. </summary> </member> <member name="T:Npgsql.BackendMessages.FieldDescription"> <summary> A descriptive record on a single field received from PostgreSQL. See RowDescription in http://www.postgresql.org/docs/current/static/protocol-message-formats.html </summary> </member> <member name="P:Npgsql.BackendMessages.FieldDescription.Name"> <summary> The field name. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.BackendMessages.FieldDescription.TypeOID"> <summary> The object ID of the field's data type.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.BackendMessages.FieldDescription.TypeSize">
            <summary>
            The data type size (see pg_type.typlen). Note that negative values denote variable-width types.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.BackendMessages.FieldDescription.TypeModifier">
            <summary>
            The type modifier (see pg_attribute.atttypmod). The meaning of the modifier is type-specific.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.BackendMessages.FieldDescription.TableOID">
            <summary>
            If the field can be identified as a column of a specific table, the object ID of the table; otherwise zero.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.BackendMessages.FieldDescription.ColumnAttributeNumber">
            <summary>
            If the field can be identified as a column of a specific table, the attribute number of the column; otherwise zero.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.BackendMessages.FieldDescription.FormatCode">
            <summary>
            The format code being used for the field.
            Currently will be zero (text) or one (binary).
            In a RowDescription returned from the statement variant of Describe, the format code is not yet known and will always be zero.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.BackendMessages.FieldDescription.Handler">
            <summary>
            The Npgsql type handler assigned to handle this field.
            Returns <see cref="T:Npgsql.TypeHandlers.UnrecognizedTypeHandler"/> for fields with format text.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.BackendMessages.FieldDescription.RealHandler">
            <summary>
            The type handler resolved for this field, regardless of whether it's binary or text. </summary> </member> <member name="T:Npgsql.LengthCache"> <summary> An array of cached lengths for the parameters sending process. When sending parameters, lengths need to be calculated more than once (once for Bind, once for an array, once for the string within that array). This cache optimized that. Lengths are added to the cache, and then retrieved at the same order. </summary> </member> <member name="T:Npgsql.NpgsqlBinaryExporter"> <summary> Provides an API for a binary COPY TO operation, a high-performance data export mechanism from a PostgreSQL table. Initiated by <see cref="M:Npgsql.NpgsqlConnection.BeginBinaryExport(System.String)"/> </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlBinaryExporter.NumColumns"> <summary> The number of columns, as returned from the backend in the CopyInResponse. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlBinaryExporter.StartRow"> <summary> Starts reading a single row, must be invoked before reading any columns. </summary> <returns> The number of columns in the row. -1 if there are no further rows. Note: This will currently be the same value for all rows, but this may change in the future. </returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlBinaryExporter.Read``1"> <summary> Reads the current column, returns its value and moves ahead to the next column. If the column is null an exception is thrown. </summary> <typeparam name="T"> The type of the column to be read. This must correspond to the actual type or data corruption will occur. If in doubt, use <see cref="M:Npgsql.NpgsqlBinaryExporter.Read``1(NpgsqlTypes.NpgsqlDbType)"/> to manually specify the type. </typeparam> <returns>The value of the column</returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlBinaryExporter.Read``1(NpgsqlTypes.NpgsqlDbType)"> <summary> Reads the current column, returns its value according to <paramref name="type"/> and moves ahead to the next column. If the column is null an exception is thrown. </summary> <param name="type"> In some cases <typeparamref name="T"/> isn't enough to infer the data type coming in from the
            database. This parameter and be used to unambiguously specify the type. An example is the JSONB
            type, for which <typeparamref name="T"/> will be a simple string but for which
            <paramref name="type"/> must be specified as <see cref="F:NpgsqlTypes.NpgsqlDbType.Jsonb"/>.
            </param>
            <typeparam name="T">The .NET type of the column to be read.</typeparam>
            <returns>The value of the column</returns>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlBinaryExporter.IsNull">
            <summary>
            Returns whether the current column is null.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlBinaryExporter.Skip">
            <summary>
            Skips the current column without interpreting its value.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlBinaryExporter.Cancel">
            <summary>
            Cancels an ongoing export.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlBinaryExporter.Dispose">
            <summary>
            Completes that binary export and sets the connection back to idle state
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Npgsql.NpgsqlBinaryImporter">
            <summary>
            Provides an API for a binary COPY FROM operation, a high-performance data import mechanism to
            a PostgreSQL table. Initiated by <see cref="M:Npgsql.NpgsqlConnection.BeginBinaryImport(System.String)"/>
            </summary>
            <remarks>
            See http://www.postgresql.org/docs/current/static/sql-copy.html.
            </remarks>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.NpgsqlBinaryImporter._column">
            <summary>
            The number of columns in the current (not-yet-written) row.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlBinaryImporter.NumColumns">
            <summary>
            The number of columns, as returned from the backend in the CopyInResponse.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.NpgsqlBinaryImporter._dummyParam">
            <summary>
            NpgsqlParameter instance needed in order to pass the <see cref="P:Npgsql.NpgsqlParameter.ConvertedValue"/> from
            the validation phase to the writing phase.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlBinaryImporter.StartRow">
            <summary>
            Starts writing a single row, must be invoked before writing any columns.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlBinaryImporter.Write``1(``0)">
            <summary>
            Writes a single column in the current row.
            </summary>
            <param name="value">The value to be written</param>
            <typeparam name="T">
            The type of the column to be written. This must correspond to the actual type or data
            corruption will occur. If in doubt, use <see cref="M:Npgsql.NpgsqlBinaryImporter.Write``1(``0,NpgsqlTypes.NpgsqlDbType)"/> to manually
            specify the type.
            </typeparam>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlBinaryImporter.Write``1(``0,NpgsqlTypes.NpgsqlDbType)">
            <summary>
            Writes a single column in the current row as type <paramref name="type"/>.
            </summary>
            <param name="value">The value to be written</param>
            <param name="type">
            In some cases <typeparamref name="T"/> isn't enough to infer the data type to be written to the database. This parameter and be used to unambiguously specify the type. An example is the JSONB type, for which <typeparamref name="T"/> will be a simple string but for which <paramref name="type"/> must be specified as <see cref="F:NpgsqlTypes.NpgsqlDbType.Jsonb"/>. </param> <typeparam name="T">The .NET type of the column to be written.</typeparam> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlBinaryImporter.WriteNull"> <summary> Writes a single null column value. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlBinaryImporter.WriteRow(System.Object[])"> <summary> Writes an entire row of columns. Equivalent to calling <see cref="M:Npgsql.NpgsqlBinaryImporter.StartRow"/>, followed by multiple <see cref="M:Npgsql.NpgsqlBinaryImporter.Write``1(``0)"/> on each value. </summary> <param name="values">An array of column values to be written as a single row</param> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlBinaryImporter.Cancel"> <summary> Cancels and terminates an ongoing import. Any data already written will be discarded. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlBinaryImporter.Dispose"> <summary> Completes that binary import and sets the connection back to idle state </summary> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlBinaryImporter.Close"> <summary> Completes the import process and signals to the database to write everything. </summary> </member> <member name="T:Npgsql.NpgsqlCommandBuilder"> <summary> This class is responsible to create database commands for automatic insert, update and delete operations. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommandBuilder.#ctor"> <summary> Initializes a new instance of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlCommandBuilder"/> class. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommandBuilder.#ctor(Npgsql.NpgsqlDataAdapter)"> <summary> Initializes a new instance of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlCommandBuilder"/> class. </summary> <param name="adapter">The adapter.</param> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlCommandBuilder.QuotePrefix"> <summary> Gets or sets the beginning character or characters to use when specifying database objects (for example, tables or columns) whose names contain characters such as spaces or reserved tokens. </summary> <returns> The beginning character or characters to use. The default is an empty string. </returns> <PermissionSet> <IPermission class="System.Security.Permissions.FileIOPermission, mscorlib, Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" version="1" PathDiscovery="*AllFiles*" /> </PermissionSet> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlCommandBuilder.QuoteSuffix"> <summary> Gets or sets the ending character or characters to use when specifying database objects (for example, tables or columns) whose names contain characters such as spaces or reserved tokens. </summary> <returns> The ending character or characters to use. The default is an empty string. </returns> <PermissionSet> <IPermission class="System.Security.Permissions.FileIOPermission, mscorlib, Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" version="1" PathDiscovery="*AllFiles*" /> </PermissionSet> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommandBuilder.DeriveParameters(Npgsql.NpgsqlCommand)"> <summary> This method is reponsible to derive the command parameter list with values obtained from function definition. It clears the Parameters collection of command. Also, if there is any parameter type which is not supported by Npgsql, an InvalidOperationException will be thrown. Parameters name will be parameter1, parameter2, ... </summary> <param name="command">NpgsqlCommand whose function parameters will be obtained.</param> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommandBuilder.GetInsertCommand"> <summary> Gets the automatically generated <see cref="T:Npgsql.NpgsqlCommand"/> object required to perform insertions at the data source. </summary> <returns> The automatically generated <see cref="T:Npgsql.NpgsqlCommand"/> object required to perform insertions. </returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommandBuilder.GetInsertCommand(System.Boolean)"> <summary> Gets the automatically generated <see cref="T:Npgsql.NpgsqlCommand"/> object required to perform insertions at the data source, optionally using columns for parameter names. </summary> <param name="useColumnsForParameterNames"> If <c>true</c>, generate parameter names matching column names, if possible. If <c>false</c>, generate @p1, @p2, and so on. </param> <returns> The automatically generated <see cref="T:Npgsql.NpgsqlCommand"/> object required to perform insertions. </returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommandBuilder.GetUpdateCommand"> <summary> Gets the automatically generated System.Data.Common.DbCommand object required to perform updates at the data source. </summary> <returns> The automatically generated System.Data.Common.DbCommand object required to perform updates. </returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommandBuilder.GetUpdateCommand(System.Boolean)"> <summary> Gets the automatically generated <see cref="T:Npgsql.NpgsqlCommand"/> object required to perform updates at the data source, optionally using columns for parameter names. </summary> <param name="useColumnsForParameterNames"> If <c>true</c>, generate parameter names matching column names, if possible. If <c>false</c>, generate @p1, @p2, and so on. </param> <returns> The automatically generated <see cref="T:Npgsql.NpgsqlCommand"/> object required to perform updates. </returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommandBuilder.GetDeleteCommand"> <summary> Gets the automatically generated System.Data.Common.DbCommand object required to perform deletions at the data source. </summary> <returns> The automatically generated System.Data.Common.DbCommand object required to perform deletions. </returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommandBuilder.GetDeleteCommand(System.Boolean)"> <summary> Gets the automatically generated <see cref="T:Npgsql.NpgsqlCommand"/> object required to perform deletions at the data source, optionally using columns for parameter names. </summary> <param name="useColumnsForParameterNames"> If <c>true</c>, generate parameter names matching column names, if possible. If <c>false</c>, generate @p1, @p2, and so on. </param> <returns> The automatically generated <see cref="T:Npgsql.NpgsqlCommand"/> object required to perform deletions. </returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommandBuilder.ApplyParameterInfo(System.Data.Common.DbParameter,System.Data.DataRow,System.Data.StatementType,System.Boolean)"> <summary> Applies the parameter information. </summary> <param name="p">The parameter.</param> <param name="row">The row.</param> <param name="statementType">Type of the statement.</param> <param name="whereClause">if set to <c>true</c> [where clause].</param> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommandBuilder.GetParameterName(System.Int32)"> <summary> Returns the name of the specified parameter in the format of @p#. </summary> <param name="parameterOrdinal">The number to be included as part of the parameter's name..</param>
            <returns>
            The name of the parameter with the specified number appended as part of the parameter name.
            </returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommandBuilder.GetParameterName(System.String)">
            <summary>
            Returns the full parameter name, given the partial parameter name.
            </summary>
            <param name="parameterName">The partial name of the parameter.</param>
            <returns>
            The full parameter name corresponding to the partial parameter name requested.
            </returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommandBuilder.GetParameterPlaceholder(System.Int32)">
            <summary>
            Returns the placeholder for the parameter in the associated SQL statement.
            </summary>
            <param name="parameterOrdinal">The number to be included as part of the parameter's name.</param> <returns> The name of the parameter with the specified number appended. </returns> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommandBuilder.SetRowUpdatingHandler(System.Data.Common.DbDataAdapter)"> <summary> Registers the <see cref="T:NpgsqlCommandBuilder" /> to handle the <see cref="E:NpgsqlDataAdapter.RowUpdating"/> event for a <see cref="T:NpgsqlDataAdapter" />. </summary> <param name="adapter">The <see cref="T:System.Data.Common.DbDataAdapter" /> to be used for the update.</param> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommandBuilder.RowUpdatingHandler(System.Object,Npgsql.NpgsqlRowUpdatingEventArgs)"> <summary> Adds an event handler for the <see cref="E:Npgsql.NpgsqlDataAdapter.RowUpdating"/> event. </summary> <param name="sender">The sender</param> <param name="e">A <see cref="T:Npgsql.NpgsqlRowUpdatingEventArgs"/> instance containing information about the event.</param> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommandBuilder.QuoteIdentifier(System.String)"> <summary> Given an unquoted identifier in the correct catalog case, returns the correct quoted form of that identifier, including properly escaping any embedded quotes in the identifier. </summary> <param name="unquotedIdentifier">The original unquoted identifier.</param> <returns> The quoted version of the identifier. Embedded quotes within the identifier are properly escaped. </returns> <PermissionSet> <IPermission class="System.Security.Permissions.FileIOPermission, mscorlib, Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" version="1" PathDiscovery="*AllFiles*" /> </PermissionSet> <exception cref="T:System.ArgumentNullException">Unquoted identifier parameter cannot be null</exception> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlCommandBuilder.UnquoteIdentifier(System.String)"> <summary> Given a quoted identifier, returns the correct unquoted form of that identifier, including properly un-escaping any embedded quotes in the identifier. </summary> <param name="quotedIdentifier">The identifier that will have its embedded quotes removed.</param> <returns> The unquoted identifier, with embedded quotes properly un-escaped. </returns> <PermissionSet> <IPermission class="System.Security.Permissions.FileIOPermission, mscorlib, Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" version="1" PathDiscovery="*AllFiles*" /> </PermissionSet> <exception cref="T:System.ArgumentNullException">Quoted identifier parameter cannot be null</exception> </member> <member name="T:Npgsql.NoticeEventHandler"> <summary> Represents the method that handles the <see cref="E:Npgsql.NpgsqlConnection.Notification">Notice</see> events. </summary> <param name="sender">The source of the event.</param> <param name="e">A <see cref="T:Npgsql.NpgsqlNoticeEventArgs">NpgsqlNoticeEventArgs</see> that contains the event data.</param> </member> <member name="T:Npgsql.NotificationEventHandler"> <summary> Represents the method that handles the <see cref="E:Npgsql.NpgsqlConnection.Notification">Notification</see> events. </summary> <param name="sender">The source of the event.</param> <param name="e">A <see cref="T:Npgsql.NpgsqlNotificationEventArgs">NpgsqlNotificationEventArgs</see> that contains the event data.</param> </member> <member name="T:Npgsql.ProvideClientCertificatesCallback"> <summary> Represents the method that allows the application to provide a certificate collection to be used for SSL client authentication </summary> <param name="certificates">A <see cref="T:System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509CertificateCollection">X509CertificateCollection</see> to be filled with one or more client certificates.</param> </member> <member name="T:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder"> <summary> Provides a simple way to create and manage the contents of connection strings used by the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlConnection"/> class. </summary> </member> <member name="F:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.PropertiesByKeyword"> <summary> Makes all valid keywords for a property to that property (e.g. User Name -> Username, UserId -> Username...) </summary> </member> <member name="F:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.PropertyNameToCanonicalKeyword"> <summary> Maps CLR property names (e.g. BufferSize) to their canonical keyword name, which is the property's [DisplayName] (e.g. Buffer Size)
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.PropertyDefaults">
            <summary>
            Maps each property to its [DefaultValue]
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.#ctor">
            <summary>
            Initializes a new instance of the NpgsqlConnectionStringBuilder class.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.#ctor(System.Boolean)">
            <summary>
            Initializes a new instance of the NpgsqlConnectionStringBuilder class, optionally using ODBC rules for quoting values.
            </summary>
            <param name="useOdbcRules">true to use {} to delimit fields; false to use quotation marks.</param>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.#ctor(System.String)">
            <summary>
            Initializes a new instance of the NpgsqlConnectionStringBuilder class and sets its <see cref="P:System.Data.Common.DbConnectionStringBuilder.ConnectionString"/>.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.Item(System.String)">
            <summary>
            Gets or sets the value associated with the specified key.
            </summary>
            <param name="keyword">The key of the item to get or set.</param>
            <returns>The value associated with the specified key.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.Remove(System.String)">
            <summary>
            Removes the entry with the specified key from the DbConnectionStringBuilder instance.
            </summary>
            <param name="keyword">The key of the key/value pair to be removed from the connection string in this DbConnectionStringBuilder.</param>
            <returns><b>true</b> if the key existed within the connection string and was removed; <b>false</b> if the key did not exist.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.Clear">
            <summary>
            Clears the contents of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder"/> instance.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.ContainsKey(System.String)">
            <summary>
            Determines whether the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder"/> contains a specific key.
            </summary>
            <param name="keyword">The key to locate in the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder"/>.</param>
            <returns><b>true</b> if the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder"/> contains an entry with the specified key; otherwise <b>false</b>.</returns>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.TryGetValue(System.String,System.Object@)">
            <summary>
            Retrieves a value corresponding to the supplied key from this <see cref="T:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder"/>.
            </summary>
            <param name="keyword">The key of the item to retrieve.</param>
            <param name="value">The value corresponding to the key.</param>
            <returns><b>true</b> if keyword was found within the connection string, <b>false</b> otherwise.</returns>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.Host">
            <summary>
            The hostname or IP address of the PostgreSQL server to connect to.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.Port">
            <summary>
            The TCP/IP port of the PostgreSQL server.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.Database">
            <summary>
             The PostgreSQL database to connect to.
             </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.Username">
            <summary>
            The username to connect with. Not required if using IntegratedSecurity.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.Password">
            <summary>
            The password to connect with. Not required if using IntegratedSecurity.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.ApplicationName">
            <summary>
            The optional application name parameter to be sent to the backend during connection initiation.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.Enlist">
            <summary>
            Whether to enlist in an ambient TransactionScope.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.SearchPath">
            <summary>
            Gets or sets the schema search path.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.ClientEncoding">
            <summary>
            Gets or sets the schema search path.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.Encoding">
            <summary>
            Gets or sets the client_encoding parameter.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.SslMode">
            <summary>
            Controls whether SSL is required, disabled or preferred, depending on server support.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.TrustServerCertificate">
            <summary>
            Whether to trust the server certificate without validating it.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.UseSslStream">
            <summary>
            Npgsql uses its own internal implementation of TLS/SSL. Turn this on to use .NET SslStream instead.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.IntegratedSecurity">
            <summary>
            Whether to use Windows integrated security to log in.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.KerberosServiceName">
            <summary>
            The Kerberos service name to be used for authentication.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.IncludeRealm">
            <summary>
            The Kerberos realm to be used for authentication.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.PersistSecurityInfo">
            <summary>
            Gets or sets a Boolean value that indicates if security-sensitive information, such as the password, is not returned as part of the connection if the connection is open or has ever been in an open state.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.Pooling">
            <summary>
            Whether connection pooling should be used.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.MinPoolSize">
            <summary>
            The minimum connection pool size.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.MaxPoolSize">
            <summary>
            The maximum connection pool size.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.ConnectionIdleLifetime">
            <summary>
            The time to wait before closing idle connections in the pool if the count
            of all connections exceeds MinPoolSize.
            </summary>
            <value>The time (in seconds) to wait. The default value is 300.</value>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.ConnectionPruningInterval">
            <summary>
            How many seconds the pool waits before attempting to prune idle connections that are beyond
            idle lifetime (<see cref="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.ConnectionIdleLifetime"/>.
            </summary>
            <value>The interval (in seconds). The default value is 10.</value>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.Timeout">
            <summary>
            The time to wait (in seconds) while trying to establish a connection before terminating the attempt and generating an error.
            Defaults to 15 seconds.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.CommandTimeout">
            <summary>
            The time to wait (in seconds) while trying to execute a command before terminating the attempt and generating an error.
            Defaults to 30 seconds.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.InternalCommandTimeout">
            <summary>
            The time to wait (in seconds) while trying to execute a an internal command before terminating the attempt and generating an error.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.EntityTemplateDatabase">
            <summary>
            The database template to specify when creating a database in Entity Framework. If not specified,
            PostgreSQL defaults to "template1".
            </summary>
            <remarks>
            http://www.postgresql.org/docs/current/static/manage-ag-templatedbs.html
            </remarks>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.EntityAdminDatabase">
            <summary>
            The database admin to specify when creating and dropping a database in Entity Framework. This is needed because
            Npgsql needs to connect to a database in order to send the create/drop database command.
            If not specified, defaults to "template1". Check NpgsqlServices.UsingPostgresDBConnection for more information.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.KeepAlive">
            <summary>
            The number of seconds of connection inactivity before Npgsql sends a keepalive query.
            Set to 0 (the default) to disable.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.BufferSize">
            <summary>
            Gets or sets the buffer size.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.ServerCompatibilityMode">
            <summary>
            A compatibility mode for special PostgreSQL server types.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.ConvertInfinityDateTime">
            <summary>
            Makes MaxValue and MinValue timestamps and dates readable as infinity and negative infinity.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.ConnectionLifeTime">
            <summary>
            Obsolete, see http://www.npgsql.org/doc/3.1/migration.html
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.ContinuousProcessing">
            <summary>
            Obsolete, see http://www.npgsql.org/doc/3.1/migration.html
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.BackendTimeouts">
            <summary>
            Obsolete, see http://www.npgsql.org/doc/3.1/migration.html
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.PreloadReader">
            <summary>
            Obsolete, see http://www.npgsql.org/doc/3.0/migration.html
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.UseExtendedTypes">
            <summary>
            Obsolete, see http://www.npgsql.org/doc/3.0/migration.html
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.Equals(System.Object)">
            <summary>
            Determines whether the specified object is equal to the current object.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlConnectionStringBuilder.GetHashCode">
            <summary>
            Hash function.
            </summary>
            <returns></returns>
        </member>
        <member name="T:Npgsql.ServerCompatibilityMode">
            <summary>
            An option specified in the connection string that activates special compatibility features.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.ServerCompatibilityMode.None">
            <summary>
            No special server compatibility mode is active
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.ServerCompatibilityMode.Redshift">
            <summary>
            The server is an Amazon Redshift instance.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Npgsql.SslMode">
            <summary>
            Specifies how to manage SSL.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.SslMode.Disable">
            <summary>
            SSL is disabled. If the server requires SSL, the connection will fail.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.SslMode.Prefer">
            <summary>
            Prefer SSL connections if the server allows them, but allow connections without SSL.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.SslMode.Require">
            <summary>
            Fail the connection if the server doesn't suppotr SSL. </summary> </member> <member name="T:Npgsql.ConnectorState"> <summary> Expresses the exact state of a connector. </summary> </member> <member name="F:Npgsql.ConnectorState.Closed"> <summary> The connector has either not yet been opened or has been closed. </summary> </member> <member name="F:Npgsql.ConnectorState.Connecting"> <summary> The connector is currently connecting to a Postgresql server. </summary> </member> <member name="F:Npgsql.ConnectorState.Ready"> <summary> The connector is connected and may be used to send a new query. </summary> </member> <member name="F:Npgsql.ConnectorState.Executing"> <summary> The connector is waiting for a response to a query which has been sent to the server. </summary> </member> <member name="F:Npgsql.ConnectorState.Fetching"> <summary> The connector is currently fetching and processing query results. </summary> </member> <member name="F:Npgsql.ConnectorState.Waiting"> <summary> The connector is currently waiting for asynchronous notifications to arrive. </summary> </member> <member name="F:Npgsql.ConnectorState.Broken"> <summary> The connection was broken because an unexpected error occurred which left it in an unknown state. This state isn't implemented yet.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.ConnectorState.Copy">
            <summary>
            The connector is engaged in a COPY operation.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.TransactionStatus.Idle">
            <summary>
            Currently not in a transaction block
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.TransactionStatus.InTransactionBlock">
            <summary>
            Currently in a transaction block
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.TransactionStatus.InFailedTransactionBlock">
            <summary>
            Currently in a failed transaction block (queries will be rejected until block is ended)
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.TransactionStatus.Pending">
            <summary>
            A new transaction has been requested but not yet transmitted to the backend. It will be transmitted
            prepended to the next query.
            This is a client-side state option only, and is never transmitted from the backend.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Npgsql.DataRowLoadingMode">
            <summary>
            Specifies how to load/parse DataRow messages as they're received from the backend. </summary> </member> <member name="F:Npgsql.DataRowLoadingMode.NonSequential"> <summary> Load DataRows in non-sequential mode </summary> </member> <member name="F:Npgsql.DataRowLoadingMode.Sequential"> <summary> Load DataRows in sequential mode </summary> </member> <member name="F:Npgsql.DataRowLoadingMode.Skip"> <summary> Skip DataRow messages altogether </summary> </member> <member name="T:Npgsql.NpgsqlRowUpdatedEventHandler"> <summary> Represents the method that handles the <see cref="E:Npgsql.NpgsqlDataAdapter.RowUpdated">RowUpdated</see> events. </summary> <param name="sender">The source of the event.</param> <param name="e">A <see cref="T:Npgsql.NpgsqlRowUpdatedEventArgs">NpgsqlRowUpdatedEventArgs</see> that contains the event data.</param> </member> <member name="T:Npgsql.NpgsqlRowUpdatingEventHandler"> <summary> Represents the method that handles the <see cref="E:Npgsql.NpgsqlDataAdapter.RowUpdating">RowUpdating</see> events. </summary> <param name="sender">The source of the event.</param> <param name="e">A <see cref="T:Npgsql.NpgsqlRowUpdatingEventArgs">NpgsqlRowUpdatingEventArgs</see> that contains the event data.</param> </member> <member name="T:Npgsql.NpgsqlDataAdapter"> <summary> This class represents an adapter from many commands: select, update, insert and delete to fill <see cref="T:System.Data.DataSet">Datasets.</see> </summary> </member> <member name="E:Npgsql.NpgsqlDataAdapter.RowUpdated"> <summary> Row updated event. </summary> </member> <member name="E:Npgsql.NpgsqlDataAdapter.RowUpdating"> <summary> Row updating event. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataAdapter.#ctor"> <summary> Default constructor. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataAdapter.#ctor(Npgsql.NpgsqlCommand)"> <summary> Constructor. </summary> <param name="selectCommand"></param> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataAdapter.#ctor(System.String,Npgsql.NpgsqlConnection)"> <summary> Constructor. </summary> <param name="selectCommandText"></param> <param name="selectConnection"></param> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataAdapter.#ctor(System.String,System.String)"> <summary> Constructor. </summary> <param name="selectCommandText"></param> <param name="selectConnectionString"></param> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataAdapter.CreateRowUpdatedEvent(System.Data.DataRow,System.Data.IDbCommand,System.Data.StatementType,System.Data.Common.DataTableMapping)"> <summary> Create row updated event. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataAdapter.CreateRowUpdatingEvent(System.Data.DataRow,System.Data.IDbCommand,System.Data.StatementType,System.Data.Common.DataTableMapping)"> <summary> Create row updating event. </summary> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataAdapter.OnRowUpdated(System.Data.Common.RowUpdatedEventArgs)"> <summary> Raise the RowUpdated event. </summary> <param name="value"></param> </member> <member name="M:Npgsql.NpgsqlDataAdapter.OnRowUpdating(System.Data.Common.RowUpdatingEventArgs)"> <summary> Raise the RowUpdating event. </summary> <param name="value"></param> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlDataAdapter.DeleteCommand"> <summary> Delete command. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlDataAdapter.SelectCommand"> <summary> Select command. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlDataAdapter.UpdateCommand"> <summary> Update command. </summary> </member> <member name="P:Npgsql.NpgsqlDataAdapter.InsertCommand"> <summary> Insert command. </summary> </member> <member name="T:Npgsql.NpgsqlException"> <summary> The exception that is thrown when server-related issues occur. </summary> <remarks> PostgreSQL errors (e.g. query SQL issues, constraint violations) are raised via <see cref="T:Npgsql.PostgresException"/> which is a subclass of this class. Purely Npgsql-related issues which aren't related to the server will be raised
            via the standard CLR exceptions (e.g. ArgumentException).
            </remarks>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlException.BaseMessage">
            <summary>
            Same as <see cref="P:Npgsql.PostgresException.MessageText"/>, for backwards-compatibility with Npgsql 2.x and Hangfire.
            </summary>
            <remarks>
            Until Hangfire fix themselves: https://github.com/frankhommers/Hangfire.PostgreSql/issues/33
            </remarks>
        </member>
        <member name="T:Npgsql.NpgsqlFactory">
            <summary>
            A factory to create instances of various Npgsql objects.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlFactory.CreateCommand">
            <summary>
            Creates an NpgsqlCommand object.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Npgsql.NpgsqlNotificationEventArgs">
            <summary>
            EventArgs class to send Notification parameters.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.NpgsqlNotificationEventArgs.PID">
            <summary>
            Process ID of the PostgreSQL backend that sent this notification.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.NpgsqlNotificationEventArgs.Condition">
            <summary>
            Condition that triggered that notification.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:Npgsql.NpgsqlNotificationEventArgs.AdditionalInformation">
            <summary>
            Additional information.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Npgsql.NpgsqlParameter">
            <summary>
             This class represents a parameter to a command that will be sent to server
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlParameter.ConvertedValue">
            <summary>
            Can be used to communicate a value from the validation phase to the writing phase.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlParameter.#ctor">
            <summary>
            Initializes a new instance of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see> class.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlParameter.#ctor(System.String,System.Object)">
            <summary>
            Initializes a new instance of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see>
            class with the parameter name and a value of the new <b>NpgsqlParameter</b>.
            </summary>
            <param name="parameterName">The name of the parameter to map.</param>
            <param name="value">An <see cref="T:System.Object">Object</see> that is the value of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see>.</param>
            <remarks>
            <p>When you specify an <see cref="T:System.Object">Object</see>
            in the value parameter, the <see cref="T:System.Data.DbType">DbType</see> is
            inferred from the .NET Framework type of the <b>Object</b>.</p>
            <p>When using this constructor, you must be aware of a possible misuse of the constructor which takes a DbType parameter.
            This happens when calling this constructor passing an int 0 and the compiler thinks you are passing a value of DbType.
            Use <code> Convert.ToInt32(value) </code> for example to have compiler calling the correct constructor.</p>
            </remarks>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlParameter.#ctor(System.String,NpgsqlTypes.NpgsqlDbType)">
            <summary>
            Initializes a new instance of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see>
            class with the parameter name and the data type.
            </summary>
            <param name="parameterName">The name of the parameter to map.</param>
            <param name="parameterType">One of the <see cref="T:System.Data.DbType">DbType</see> values.</param>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlParameter.#ctor(System.String,System.Data.DbType)">
            <summary>
            Initializes a new instance of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see>.
            </summary>
            <param name="parameterName">The name of the parameter to map.</param>
            <param name="parameterType">One of the <see cref="T:System.Data.DbType">DbType</see> values.</param>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlParameter.#ctor(System.String,NpgsqlTypes.NpgsqlDbType,System.Int32)">
            <summary>
            Initializes a new instance of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see>.
            </summary>
            <param name="parameterName">The name of the parameter to map.</param>
            <param name="parameterType">One of the <see cref="T:NpgsqlTypes.NpgsqlDbType">NpgsqlDbType</see> values.</param>
            <param name="size">The length of the parameter.</param>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlParameter.#ctor(System.String,System.Data.DbType,System.Int32)">
            <summary>
            Initializes a new instance of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see>.
            </summary>
            <param name="parameterName">The name of the parameter to map.</param>
            <param name="parameterType">One of the <see cref="T:System.Data.DbType">DbType</see> values.</param>
            <param name="size">The length of the parameter.</param>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlParameter.#ctor(System.String,NpgsqlTypes.NpgsqlDbType,System.Int32,System.String)">
            <summary>
            Initializes a new instance of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see>
            </summary>
            <param name="parameterName">The name of the parameter to map.</param>
            <param name="parameterType">One of the <see cref="T:NpgsqlTypes.NpgsqlDbType">NpgsqlDbType</see> values.</param>
            <param name="size">The length of the parameter.</param>
            <param name="sourceColumn">The name of the source column.</param>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlParameter.#ctor(System.String,System.Data.DbType,System.Int32,System.String)">
            <summary>
            Initializes a new instance of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see>.
            </summary>
            <param name="parameterName">The name of the parameter to map.</param>
            <param name="parameterType">One of the <see cref="T:System.Data.DbType">DbType</see> values.</param>
            <param name="size">The length of the parameter.</param>
            <param name="sourceColumn">The name of the source column.</param>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlParameter.#ctor(System.String,NpgsqlTypes.NpgsqlDbType,System.Int32,System.String,System.Data.ParameterDirection,System.Boolean,System.Byte,System.Byte,System.Data.DataRowVersion,System.Object)">
            <summary>
            Initializes a new instance of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see>.
            </summary>
            <param name="parameterName">The name of the parameter to map.</param>
            <param name="parameterType">One of the <see cref="T:NpgsqlTypes.NpgsqlDbType">NpgsqlDbType</see> values.</param>
            <param name="size">The length of the parameter.</param>
            <param name="sourceColumn">The name of the source column.</param>
            <param name="direction">One of the <see cref="T:System.Data.ParameterDirection">ParameterDirection</see> values.</param>
            <param name="isNullable"><b>true</b> if the value of the field can be null, otherwise <b>false</b>.</param>
            <param name="precision">The total number of digits to the left and right of the decimal point to which
            <see cref="P:Npgsql.NpgsqlParameter.Value">Value</see> is resolved.</param>
            <param name="scale">The total number of decimal places to which
            <see cref="P:Npgsql.NpgsqlParameter.Value">Value</see> is resolved.</param>
            <param name="sourceVersion">One of the <see cref="T:System.Data.DataRowVersion">DataRowVersion</see> values.</param>
            <param name="value">An <see cref="T:System.Object">Object</see> that is the value
            of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see>.</param>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlParameter.#ctor(System.String,System.Data.DbType,System.Int32,System.String,System.Data.ParameterDirection,System.Boolean,System.Byte,System.Byte,System.Data.DataRowVersion,System.Object)">
            <summary>
            Initializes a new instance of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see>.
            </summary>
            <param name="parameterName">The name of the parameter to map.</param>
            <param name="parameterType">One of the <see cref="T:System.Data.DbType">DbType</see> values.</param>
            <param name="size">The length of the parameter.</param>
            <param name="sourceColumn">The name of the source column.</param>
            <param name="direction">One of the <see cref="T:System.Data.ParameterDirection">ParameterDirection</see> values.</param>
            <param name="isNullable"><b>true</b> if the value of the field can be null, otherwise <b>false</b>.</param>
            <param name="precision">The total number of digits to the left and right of the decimal point to which
            <see cref="P:Npgsql.NpgsqlParameter.Value">Value</see> is resolved.</param>
            <param name="scale">The total number of decimal places to which
            <see cref="P:Npgsql.NpgsqlParameter.Value">Value</see> is resolved.</param>
            <param name="sourceVersion">One of the <see cref="T:System.Data.DataRowVersion">DataRowVersion</see> values.</param>
            <param name="value">An <see cref="T:System.Object">Object</see> that is the value
            of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see>.</param>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlParameter.Value">
            <summary>
            Gets or sets the value of the parameter.
            </summary>
            <value>An <see cref="T:System.Object">Object</see> that is the value of the parameter.
            The default value is null.</value>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlParameter.NpgsqlValue">
            <summary>
            Gets or sets the value of the parameter.
            </summary>
            <value>An <see cref="T:System.Object">Object</see> that is the value of the parameter.
            The default value is null.</value>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlParameter.IsNullable">
            <summary>
            Gets or sets a value that indicates whether the parameter accepts null values.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlParameter.Direction">
            <summary>
            Gets or sets a value indicating whether the parameter is input-only,
            output-only, bidirectional, or a stored procedure return value parameter.
            </summary>
            <value>One of the <see cref="T:System.Data.ParameterDirection">ParameterDirection</see>
            values. The default is <b>Input</b>.</value>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlParameter.Precision">
            <summary>
            Gets or sets the maximum number of digits used to represent the
            <see cref="P:Npgsql.NpgsqlParameter.Value">Value</see> property.
            </summary>
            <value>The maximum number of digits used to represent the
            <see cref="P:Npgsql.NpgsqlParameter.Value">Value</see> property.
            The default value is 0, which indicates that the data provider
            sets the precision for <b>Value</b>.</value>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlParameter.Scale">
            <summary>
            Gets or sets the number of decimal places to which
            <see cref="P:Npgsql.NpgsqlParameter.Value">Value</see> is resolved.
            </summary>
            <value>The number of decimal places to which
            <see cref="P:Npgsql.NpgsqlParameter.Value">Value</see> is resolved. The default is 0.</value>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlParameter.Size">
            <summary>
            Gets or sets the maximum size, in bytes, of the data within the column.
            </summary>
            <value>The maximum size, in bytes, of the data within the column.
            The default value is inferred from the parameter value.</value>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlParameter.DbType">
            <summary>
            Gets or sets the <see cref="T:System.Data.DbType">DbType</see> of the parameter.
            </summary>
            <value>One of the <see cref="T:System.Data.DbType">DbType</see> values. The default is <b>Object</b>.</value>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlParameter.NpgsqlDbType">
            <summary>
            Gets or sets the <see cref="T:NpgsqlTypes.NpgsqlDbType">NpgsqlDbType</see> of the parameter.
            </summary>
            <value>One of the <see cref="T:NpgsqlTypes.NpgsqlDbType">NpgsqlDbType</see> values. The default is <b>Unknown</b>.</value>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlParameter.ParameterName">
            <summary>
            Gets or sets The name of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see>.
            </summary>
            <value>The name of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see>.
            The default is an empty string.</value>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlParameter.SourceColumn">
            <summary>
            Gets or sets The name of the source column that is mapped to the
            DataSet and used for loading or
            returning the <see cref="P:Npgsql.NpgsqlParameter.Value">Value</see>.
            </summary>
            <value>The name of the source column that is mapped to the DataSet.
            The default is an empty string.</value>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlParameter.SourceVersion">
            <summary>
            Gets or sets the <see cref="T:System.Data.DataRowVersion">DataRowVersion</see>
            to use when loading <see cref="P:Npgsql.NpgsqlParameter.Value">Value</see>.
            </summary>
            <value>One of the <see cref="T:System.Data.DataRowVersion">DataRowVersion</see> values.
            The default is <b>Current</b>.</value>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlParameter.SourceColumnNullMapping">
            <summary>
            Source column mapping.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlParameter.EnumType">
            <summary>
            Used in combination with NpgsqlDbType.Enum or NpgsqlDbType.Array | NpgsqlDbType.Enum to indicate the enum type.
            For other NpgsqlDbTypes, this field is not used.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlParameter.SpecificType">
            <summary>
            Used in combination with NpgsqlDbType.Enum or NpgsqlDbType.Composite to indicate the specific enum or composite type.
            For other NpgsqlDbTypes, this field is not used.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlParameter.Collection">
            <summary>
            The collection to which this parameter belongs, if any.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlParameter.CleanName">
            <summary>
            The name scrubbed of any optional marker
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlParameter.IsTypeExplicitlySet">
            <summary>
            Returns whether this parameter has had its type set explicitly via DbType or NpgsqlDbType
            (and not via type inference)
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlParameter.ResetDbType">
            <summary>
            Reset DBType.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlParameter.Clone">
            <summary>
            Creates a new <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see> that
            is a copy of the current instance.
            </summary>
            <returns>A new <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see> that is a copy of this instance.</returns>
        </member>
        <member name="T:Npgsql.NpgsqlParameterCollection">
            <summary>
            Represents a collection of parameters relevant to a <see cref="T:Npgsql.NpgsqlCommand">NpgsqlCommand</see>
            as well as their respective mappings to columns in a DataSet.
            This class cannot be inherited.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlParameterCollection.#ctor">
            <summary>
            Initializes a new instance of the NpgsqlParameterCollection class.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlParameterCollection.InvalidateHashLookups">
            <summary>
            Invalidate the hash lookup tables.  This should be done any time a change
            may throw the lookups out of sync with the list.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlParameterCollection.Item(System.String)">
            <summary>
            Gets the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see> with the specified name.
            </summary>
            <param name="parameterName">The name of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see> to retrieve.</param>
            <value>The <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see> with the specified name, or a null reference if the parameter is not found.</value>
        </member>
        <member name="P:Npgsql.NpgsqlParameterCollection.Item(System.Int32)">
            <summary>
            Gets the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see> at the specified index.
            </summary>
            <param name="index">The zero-based index of the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see> to retrieve.</param>
            <value>The <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see> at the specified index.</value>
        </member>
        <member name="M:Npgsql.NpgsqlParameterCollection.Add(Npgsql.NpgsqlParameter)">
            <summary>
            Adds the specified <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see> object to the <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameterCollection">NpgsqlParameterCollection</see>.
            </summary>
            <param name="value">The <see cref="T:Npgsql.NpgsqlParameter">NpgsqlParameter</see> to add to the collection.</param>