examples/logger.json

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
{
    "DateTime": "wtorek, 15 września 2020 21:25:17",
    "Stream": "Verbose",
    "Message": "Verbose message"
}
{
    "DateTime": "wtorek, 15 września 2020 21:25:17",
    "Stream": "Warning",
    "Message": "Warning message"
}
{
    "DateTime": "wtorek, 15 września 2020 21:25:17",
    "Stream": "Error",
    "Message": "Nastąpiła próba podzielenia przez zero."
}