DSCResources/MSFT_WaitForDisk/en-us/MSFT_WaitForDisk.strings.psd1

ConvertFrom-StringData @'
    GettingWaitForDiskStatusMessage = Getting Wait for Disk status for disk with {0} '{1}'.
 
    SettingWaitForDiskStatusMessage = Waiting for disk status on disk with {0} '{1}'.
    CheckingForDiskStatusMessage = Checking for disk with {0} '{1}'.
    DiskFoundMessage = Found disk with {0} '{1}' named '{2}'.
    DiskNotFoundRetryingMessage = Disk with {0} '{1}' not found, retrying in {2} seconds.
    DiskNotFoundAfterError = Disk with {0} '{1}' not found after {2} counts.
 
    TestingWaitForDiskStatusMessage = Testing Wait for Disk status on disk with {0} '{1}'.
    DiskNotFoundMessage = Disk with {0} '{1}' not found.
'@