posh-vsts-cli_aliases.ps1

1
Set-Alias iv Invoke-VstsCli